การจับหมากกิน

การจับหมากฝ่ายตรงข้ามกิน เป็นการปิดล้อมลมหายใจทุกลมหายใจของหมากฝ่ายตรงข้าม

1

2

หมากที่ถูกจับกินจะถูกหยิบออกจากกระดานและเป็นหมากเชลย

ไว้สำหรับลดพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามหลังจากจบเกมแล้ว