การฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย เป็นการทำผิดกฎของการเล่นหมากล้อม

หากฝ่ายตรงข้ามเล่นหมากฆ่าตัวตาย ให้คืนหมากเม็ดนั้นให้กับฝ่ายตรงข้ามเพื่อวางที่ใหม่

1 2