หน้าหลัก > เว็บบอร์ดสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย > โปรแกรมการแข่งขัน > รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2016 Kuksu Mountains International Baduk Championship 2016

This topic contains 8 replies, has 5 voices, and was last updated by  Surat Moonchaisook 1 year, 7 months ago.

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)
 • Author
  จำนวนโพส
 • #5425

  Anonymous

  2016 Kuksu Mountains International Baduk Championship

  International Children Baduk Festival

  Date : 2-7 August 2016

  Youngam, Gangjin, Shinan / Korea

   

  **********************************************

  เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

  คุณสมบัติ : อายุต่ำกว่า 15 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2002 เป็นต้นไป)

  ไม่จำกัดระดับฝีมือ

  ค่าใช้จ่าย : รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินเอง (ค่าอาหาร ที่พัก ฟรี)

  รับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 08:30 น.  ถึงวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:00 น.

  ***รับจำนวนจำกัด 20 คนแรกเท่านั้น ***

   

  ผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง อาจารย์) ต้องเสียค่าสมัคร ท่านละ 250 USD ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  นักกีฬาต้องมีผู้ติดตามเดินทางไปด้วย

  ไม่มีเจ้าหน้าที่จากสมาคมฯ เดินทางไปด้วย 

   

   

  สมัครได้ในกระทู้นี้เลยครับ

  ข้อมูลที่ต้องใช้

  1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
  2. ระดับฝีมือ
  3. เบอร์โทรติดต่อ
  4. วันเดือนปีเกิด
  5. ระบุด้วยว่ามีผู้ติดตามเป็นใคร ( ผู้ปกครอง หรือ อาจารย์)

  ***************************************************************

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 2016 Kuksu Mountains

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  ธนพล เตียวัฒนานนท์ 089-694-2485

   

  Attachments:
  You must be logged in to view attached files.
  #5503

  Sumet Putthamek
  Participant

  สมัครเข้าร่วมแข่งขันครับ

  เด็กชายศักย์ศรณ์  สุวัฒนากุลกิจ

  Mr.SAKSORN  SUWATTANAKULKIT

  ระดับฝีมือ 9 kyu

  เบอร์ติดต่อ 0818637270

  เกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

  ผู้ติดตาม นางนราพร สุวัฒนากุลกิจ (ผู้ปกครอง)

  #5505

  Keroppi Pkt
  Participant

  <div class=”bbp-reply-content”>

  สมัครเข้าร่วมแข่งขันครับ

  เด็กชายพศุตม์  อวพรชัย

  Master Pasut Awapornchai

  ระดับฝีมือ 4 kyu

  เบอร์ติดต่อ 0969956395

  เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546

  ผู้ติดตาม นางสาวเบญจมาศ  พิกุลทอง (ผู้ปกครอง)

  </div>

  #5506

  Surat Moonchaisook
  Participant

  สมัครเข้าร่วมแข่งขันครับ

  เด็กชายณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์

  Master Nuttiakit  Ariyatanmanon

  ระดับฝีมือ 5 kyu

  เบอร์ติดต่อ 0816835898

  เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546

  ผู้ติดตาม นางธันยธรณ์ อริยฐานมานนท์ (ผู้ปกครอง)

  Mrs. Thanyathon  Ariyatanmanon

  #5507

  Surat Moonchaisook
  Participant

  สมัครเข้าร่วมแข่งขันครับ

  เด็กชายคุณากร  จินดาศักดิ์

  Master Kunakorn  Jindasak

  ระดับฝีมือ 15 kyu

  เบอร์ติดต่อ 0868251691

  เกิดวันที่ 13 เมษายน 2547

  ผู้ติดตาม นางนางวรรณา  จินดาศักดิ์ (ผู้ปกครอง)

  Mrs. Wanna  Jindasak

  #5508

  Surat Moonchaisook
  Participant

  สมัครเข้าร่วมแข่งขันครับ

  เด็กชายธราร  เขียวขำ

  Master Taraton  Kewkam

  ระดับฝีมือ 12 kyu

  เบอร์ติดต่อ 0923984414

  เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2545

  ผู้ติดตาม นายทินกร  เขียวขำ (ผู้ปกครอง)

  #5618

  Surat Moonchaisook
  Participant

  สมัครเข้าร่วมแข่งขันครับ

  เด็กชายพัสกร  ศรีบุญเจริญ

  Master Pasakorn  Sribooncharoen

  ระดับฝีมือ 10 kyu

  เบอร์ติดต่อ 0868165330 , 0831111627

  เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2546

  ผู้ติดตาม น.ส.รังสิยา  ศรีบุญเจริญ (ผู้ปกครอง)

  #5621

  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครับ

  เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์

  Supawich    Rangponsumrit

  ระดับฝีมือ 10 kyu

  เบอร์โทรติดต่อ  081-8715789 (คุณผึ้ง) 081-8715789 (คุณนัส)

  เบอร์บ้าน 038-511738

  วันเดือนปีเกิด 12 พฤศจิกายน 2548

  ผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง) คุณแม่เกศราพร แรงผลสัมฤทธิ์ (คุณผึ้ง)

  #5627

  Surat Moonchaisook
  Participant

  สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครับ

  เด็กชายพลวศิน  พจนพิมล

  Master Polvasin  Potjanapimol

  ระดับฝีมือ 9 kyu

  เบอร์โทรติดต่อ  0925504295

  วันเดือนปีเกิด 19 ตุลาคม 2546

  ผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง) นางวรรณา จินดาศักดิ์

  Miss Wanna  Jindasak

Viewing 9 posts - 1 through 9 (of 9 total)

You must be logged in to reply to this topic.