เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมมัธยมศึกษา(M-League 2018)


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมศึกษา ( M-League 2018 ) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะเปิดรับสมัครสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) เข้าร่วมการแข่งขัน

โดยจะทำการแข่งขัน รอบคัดเลือก คัดดิวิชั่น 1 และ 2  ในวันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2561

ณ หอประชุมยูงทอง  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โดยทีมโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ทั้งดิวิชั่น 1 และ ดิวิชั่น 2 จะเข้าแข่งขันในระบบลีกแบบพบกันหมด

กำหนดการแข่งขัน

สนามที่ 1       วันอาทิตย์ที่  15 กรกฏาคม  2561     *รอการยืนยันสนามเจ้าภาพ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่

สนามที่ 2       วันอาทิตย์ที่   5 สิงหาคม 2561         *รอการยืนยันสนามเจ้าภาพ

สนามที่ 3       วันอาทิตย์ที่  19 สิงหาคม 2561        *รอการยืนยันสนามเจ้าภาพ

สนามที่ 4       วันอาทิตย์ที่   9    กันยายน 2561       ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11  (พิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัล)

กำหนดการ รอบคัดเลือก

วันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 9  –  10 มิถุนายน 2561

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ณ ห้องประชุมยูงทอง

วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561

08.00น.                  ลงทะเบียน

09.00 น.                 พิธีเปิด

09.30 น.                 ประชุมผู้ควบคุมทีม จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน

10.00 น.                 แข่งขันรอบคัดเลือก กระดานที่ 1

12.00 น.                 พักเที่ยง

13.00 น.                 แข่งขันรอบคัดเลือก กระดานที่ 2

15.00 น.                 แข่งขันรอบคัดเลือก กระดานที่ 3

 

วันอาทิตย์  ที่ 10 มิถุนายน 2561

08.30 น.                 แข่งขันรอบคัดเลือก กระดานที่ 4

10.30 น.                 แข่งขันรอบคัดเลือก กระดานที่ 5 *ถ้ามี

12.30 น.                 พักเที่ยง

13.30 น.                 แข่งขันรอบคัดเลือก กระดานที่ 6 * ถ้ามี

*** ทั้งนี้รอบการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมในแต่ละสาย และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และเวลาแข่งขัน

รูปแบบการจัดการแข่งขัน และ กฏกติกา

1. เป็นการแข่งขันประเภททีม แต่ละทีมต้องมีผู้จัดการ 1 คน และมีนักกีฬาไม่เกิน 10  คน  เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และสังกัดโรงเรียนเดียวกัน ไม่จำกัดระดับฝีมือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

2. การแข่งขัน ใช้ระบบ Full-league แบบพบกันหมด โดยแต่ละทีมจะพบกัน 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะส่งนักกีฬา 6 คน เข้าทำการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม โดยมีการวางมือตามลำดับ การแข่งขันโดยกระดาน 19×19 เส้น นับคะแนนแบบญี่ปุ่น แต้มต่อ 6.5 แต้ม เวลาในการแข่งขันฝ่ายละ 45 นาที เบียวโยมิ 10 วินาที 1 ครั้ง โดยทำการเสี่ยงทายสีหมากทั้ง 6 กระดาน

3. ในการแข่งขันแต่ละรอบต้องส่งใบวางมือนักกีฬาก่อนแข่งขัน 30 นาที ถ้าไม่ส่งถือว่าทีมนักกีฬาได้วางมือแบบรอบที่ผ่านมา หากนักกีฬานั่งแข่งผิดมือหรือมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้

4. เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบนักกีฬาจะต้องแจ้งผลและออกจากพื้นที่การแข่งขัน

5. ไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามาวางบนโต๊ะที่แข่งขัน ปิดเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หากเกิดสัญญานรบกวนระหว่างแข่งกรรมการจะแจ้งเตือนเป็นลำดับแรก หากไม่เชื่อฟัง ต้องออกจากการแข่งขันและปรับแพ้ทันที นักกีฬาทุกคนต้องให้เกียรติสถานที่จัดการแข่งขัน งดการส่งเสียงที่รบกวน ระหว่างการแข่ง

6. อนุญาตให้ผู้จัดการทีมหรือผู้ควบคุมทีม สามารถบันทึกภาพระหว่างการแข่งขัน แต่ต้องอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสม

7. ทีมที่ชนะ จะได้ 3 คะแนน เสมอ ได้ 1 คะแนน และ แพ้ 0 คะแนน

8. หากทีมใด นักกีฬา ไม่มาหรือผู้แข่งขัน ไม่ครบ 6 คนตามจำนวนที่กำหนดไว้ ให้วางมือตามลำดับ เช่น นักกีฬาที่ลงแข่งขัน มี 5 คน นักกีฬาที่ ขาดในรอบนั้น ต้องอยู่มือวางที่ 6  กรณี ถ้าทั้งสองทีมที่พบกัน มือสุดท้าย ไม่แข่งทั้งคู่จะปรับเป็นบายไม่มีผลในการแข่งขันในรอบนั้น แต่จะนับเป็นกระดานแพ้ ในตารางคะแนนเพื่อจัดอันดับ

9. ทีมที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละสาย (จากจำนวน 6 สาย) จะได้สิทธิ์ เข้าแข่งขันในกลุ่ม ดิวิชั่น 1 และ อันดับที่ 2 จะได้สิทธิ์ เข้าแข่งขันใน ดิวิชั่น 2 และ ทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุด จำนวน 4 ทีม ได้สิทธิ์ เข้าแข่งขันในดิวิชั่น 2

** รูปแบบการแบ่งสาย และเงื่อนไขการเข้ารอบดิวิชั่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับจำนวนทีมที่เข้าร่วมสมัครแข่งขัน

10.ชุดแข่งขัน ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่งกาย ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือ ชุดทีมที่ทางโรงเรียนได้ทำมาเพื่อการแข่งขัน

11.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับคำตัดสินและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องประพฤติตนให้สมกับความเป็นนักกีฬาที่ดี และต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด

12.รางวัลการแข่งขัน

ระดับ ดิวิชั่น 1   

อันดับ 1    ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เหรียญชุบทอง พร้อมประกาศนียบัตร

อันดับที่ 2 เหรียญชุบเงิน พร้อมประกาศนียบัตร

อันดับที่ 3  เหรียญชุบทองแดง  พร้อมประกาศนียบัตร

ระดับ ดิวิชั่น 2   

อันดับ 1   ถ้วยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เหรียญชุบทอง พร้อมประกาศนียบัตร

อันดับที่ 2  เหรียญชุบเงิน พร้อมประกาศนียบัตร

อันดับที่ 3   เหรียญชุบทองแดง  พร้อมประกาศนียบัตร

**ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับโล่ ประกาศนียบัครเข้าร่วมการแข่งขัน และของที่ที่ระลึกจากฝ่ายจัดการแข่งขัน

เกณฑ์การตัดสินการจัดอันดับ

  1. การหาทีมผู้ชนะและลำดับการแข่งขัน กำหนดเกณฑ์จากทีมที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด และเรียงลงไปตามลำดับ
  2. หากคะแนนทีมเท่ากันให้ตัดสินจากผล Head-to-Head
  3. หากมีทีมที่คะแนนเท่ากันและไม่สามารถตัดสินด้วยผล Head-to-Head ให้ใช้ผลรวมของกระดานชนะของทีม
  4. หากผลรวมของกระดานชนะของทีมเท่ากัน ให้ตัดสินด้วยผลการแข่งขันของมือวางอันดับ 1 ใน Head-to-Head ที่เจอกัน

<< จดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน >>

<< สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม M-LEAGUE >>

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ 095-7516995 คุณอนุสรณ์ ยวนกลาง หรือ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  02-0712910