บันไดหลวมๆ  (Loose Ladder)

เป็นการอัพเกรดของกระบวนท่า Ladder หรือบันได ข้อสังเกตุ ถ้าเป็น Ladder ธรรมดา เวลาที่ฝ่ายตรงข้ามเดินจะมีไม่เกิน 2 ลมหายใจ แต่ Loose Ladder จะหลวมกว่าหน่อยนึง คือ เวลาที่ฝ่ายตรงข้ามเดินจะมีไม่เกิน 3 ลมหายใจอย่างนี้ครับ

รูป 1

          สมมุติเราเล่นเป็นดำซึ่งจะจับกินขาวด้านบน 2 เม็ด สามารถทำได้โดยการใช้กระบวนท่า Loose Ladder ตามรูป 2

รูป 2

           คราวนี้ไม่ว่าขาวจะเดินยังไงก็มีไม่เกิน 3 ลมหายใจ และจะถูกดำจับกินก่อน ดังรูป 3

รูป 3

          สำหรับ Loose Ladder ก็มีข้อควรระวังคือ ฐานที่จะจับฝ่ายตรงข้าม (ในที่นี้หมายถึงดำ 4 เม็ดรูปตัว L ด้านบน ) จะต้องมีไม่น้อยกว่า 3 ลมหายใจมิฉะนั้นจะถูกจับกินก่อน