หมากล้อมมีกลเม็ดเคล็ดลับแฝงอยู่มากมาย ท่าแปลกๆ เหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกลเม็ดที่สามารถใช้พลิกสถานการณ์ จากเสียเปรียบเป็นได้เปรียบ จากตายเป็นรอด จากถูกล้อมปิดสนิทเป็นหนีออกสู่โลกภายนอกได้ กระบวนท่าพวกนี้ ทางภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “Tesuji“ หรือที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “หมากเด็ด”

ลองดูหมากเด็ดกระบวนท่าต่างๆ ครับ

กระบวนท่าตาม้าเล็ก (Knight Move) ดูตัวอย่างเลยดีกว่า

รูป 1

         รูป 1 จะเห็นว่าหมากขาว 2 เม็ด เป็นหมากที่ตัดแบ่งดำออกเป็น 2 กลุ่มอ่อนแอ ดำก็ต้องพยายามจับกินให้ได้…..

รูป 1.1

          หลายคนคิดว่าจะจับกินแบบกระบวนท่า Net ดังรูป 1.1


รูป 1.2

          แต่จะเห็นว่าดำเม็ดขวาบนมีเพียง 3 ลมหายใจ ทำให้ขาวหนีรอดได้ดังรูป 1.2

รูป 1.3

          หากต้องการดักจับกินขาว จะต้องใช้กระบวนท่า Knight Move ตามรูป 1.3 ครับ

รูป 1.4

รูป 1.5

          คราวนี้ไม่ว่าขาวจะหนียังไงก็หนีไม่พ้น ดังรูป 1.4 หรือ 1.5

          ข้อควรระวังอยู่ว่า จะต้องเล่นเป็นตาม้าจากหมากกลุ่มที่อ่อนแอ ถ้าเล่นจากกลุ่มแข็งแรงอย่างเช่น เล่นจากกลุ่มที่เป็นปล้องไม้ไผ่อยู่จะไม่สามารถล้อมจับกินขาวได้ เพราะขาวจะโจมตีหมากที่อ่อนแอของเราแล้วหนีรอดออกไปได้