โจทย์หมากล้อมเบื้องต้น

โจทย์ 20 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 19 ขาวเดินเพื่อรอด

โจทย์ 18 ดำจับกินขาว

โจทย์ 17 ขาวจับกินดำ (โคะ)

โจทย์ 16 ดำจับกินขาว

โจทย์ 15 ดำจับกินขาว

โจทย์ 14 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 13 ดำจับกินขาว

โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

โจทย์ 11 ดำจับกินขาว