สอนเล่นหมากล้อม

โจทย์ 94 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ 93 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ 92 ดำจับกินขาว

โจทย์ 91 ดำจับกินขาว

โจทย์ 168 ดำจับกินขาว

โจทย์ 167 ดำจับกินขาว

โจทย์ 166 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 165 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 164 ดำจับกินขาว

โจทย์ 163 ดำจับกินขาว