คอมเม้นท์เกม การแข่งขัน

ลีกมัธยม

กำหนดการแข่งขัน

ลีกมัธยม

วันที่ xx – xx  2560

วัน  xx 2560 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
09.30 – 11.30 น. แข่งขันรอบที่ 1
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น. แข่งขันรอบที่ 2
15.00 – 17.00 น. แข่งขันรอบที่ 3

วัน  xx 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

08.00 – 10.00 น. แข่งขันรอบที่ 4
10.30 – 12.30 น. แข่งขันรอบที่ 5
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. แข่งขันรอบที่ 6

วัน  xx 2560 ณ อาคาร cp tower

08.00 – 10.00 น. แข่งขันรอบที่ 7
10.30 – 12.30 น. แข่งขันรอบที่ 8
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. แข่งขันรอบที่ 9
15.30 – 16.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

**********************************************************************************

กฎกติกาการแข่งขันลีกมัธยม

1.การแข่งขันประเภททีม แต่ละทีมมีสมาชิกไม่เกิน 10 คน และไม่น้อยกว่า 6คน เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและสังกัดโรงเรียนเดี่ยวกันโดยมือวางลำดับที่1 จะต้องมีระดับฝีมือไม่ต่ำกว่าระดับหนึ่งดั้ง สมาคมฯ

2.การแต่งกายชุดนักเรียนหรือยูนิฟอร์มที่ทางโรงเรียนกำหนด

3.การออกจากพื้นที่แข่งขันสามารออกได้ครั้งละไม่เกิน 1 คน (ทำธุระส่วนตัว)

4.การแข่งขัน ใช้ระบบ Full-league แบบพบกันหมด โดยแต่ละทีมจะพบกัน 1 ครั้ง แข่ง กระดาน 19×19 นับแต้มแบบญี่ปุ่น โคมิ 6.5 แต้ม เวลา ฝ่ายละ 45 นาที เบียวโยมิ  10 วินาที 1 ครั้ง โดยทำการเสี่ยงทายสีหมากทั้ง  6 กระดาน และในแต่ละวันจะทำการแข่งขัน 3 รอบ

5.การให้คะแนน ทีมชนะ ได้ 3 คะแนน เสมอ 1 คะแนน แพ้ 0 คะแนน จบการแข่งขันเรียงอันดับ ตามคะแนนจากมากไปน้อย > hate to hate > จำนวนกระดานชนะของทีม > จำนวนกระดานชนะของ มือ1 > จับฉลาก

6.ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านต้องพกบัตรนักกีฬาที่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันออกให้

7.ส่งใบวางมือนักกีฬาก่อนแข่งขัน 30 นาที ถ้าไม่ส่งถือว่าทีมนักกีฬาได้วางมือแบบรอบที่ผ่านมา  หากนักกีฬานั่งแข่งผิดมือหรือมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้

8.ผู้ที่ไม่มีบัตรสื่อมวลชล สามารถเข้าห้องแข่งขันเพื่อบันทึกภาพการแข่งขันได้ 5 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขัน

9.เมื่อลงหมากแตะกระดานแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายหมากนั้นได้

10.นักกีฬาปิดเครื่องมือสือสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดขณะทำการแข่งขันหมากล้อม หากมีเสียงรบกวนระหว่างแข่งขันจะถูกปรับแพ้

สมัครแข่ง

ลีกมัธยม

Step 1 of 5

20%

 

ข้อมูลรายการ ลีกมัธยม

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ผู้จัดการทีม
This form does not have any entries yet.
โรงเรียน ชื่อ-สกุล ผู้จัดการทีม
Powered by Gravity Forms Directory

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in” โดยเชิญนักหมากล้อมมืออาชีพ จำนวน 4 คน จากสมาคมกีฬาหมากล้อม Kansai Ki-in ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาเล่นหมากล้อม หมากชี้แนะ “Teaching Game” ให้แก่นักหมากล้อมไทย ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (อาคารสีลม พาร์ค วิว ชั้น2) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

บันทึกหมากการแข่งขันรายการ The 18th Yanhuang Cup รอบที่ 4

 

Download SGF