ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 16 th World Students GO OZA Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 16 th World Students GO OZA Championship ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561

ใบประกาศนียบัตร ระดับคิว (Kyu)

 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินผลงานการออกแบบใบประกาศนียบัตรระดับคิว
โดยผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 23 ผลงาน และผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบใบประกาศนียบัตรได้แก่ คุณภาวินี ลายบัว ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และใบประกาศนี้จะถูกนำไปใช้เป็นใบประกาศนียบัตรรับรองระดับฝีมือหมากล้อมแบบใหม่ต่อไป
ทางชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีมาในโอกาสนี้ด้วยครับ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน The 11 th Kim In Kuksu International Senior Baduk Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม The 11 th Kim In Kuksu International Senior Baduk Championship ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2560 

การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่1/2560

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560