ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครร่วมแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จะจัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.ดั้ง  2.High Kyu 3.Low Kyu 4.Pre Low Kyu 5.Friendship ระดับมัธยม 6.Friendship ระดับประถม

ประกาศผลคะแนน GAT Point การแข่งขันย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 11

ประกาศผลคะแนน GAT Point

(คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อ Download File Excel ผลคะแนน GAT Point)

*** ขอให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ภายในวันที่ 5 พ.ค. 2560 เวลา 18.00น. ***

*** GAT Point มีการแก้ไข วันที่ 24 เม.ย. 2560 ***

*** เพื่อปรับลดคะแนนในกรณีชนะบาย เป็นชนะบายไม่ได้คะแนน ***

*** หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถแจ้งได้ทางกล่อง Comment ด้านล่าง ( ดังภาพ ) ***

*** หากเกินกำหนดเวลาสมาคมฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล ***

รายการการแข่งขันหมากล้อมคัดตัวแทนประเทศไทย เมษายน 2560

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดงานการแข่งขันหมากล้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในต่างประเทศ ดั้งนี้ 1. Annual World Collegiate Goe Championship, 2. Zhouzhuang Cup, 3.World Amateur Go Championship โดยทั้ง 3 รายการจะทำการแข่งขันคัดเลือกในเดือน เมษายน 2560 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดงานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111AB