ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักกีฬาไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ TOKUGAWA MEMORIAL GO CONGRESS IN SHIZUOKA 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ TOKUGAWA MEMORIAL GO CONGRESS IN SHIZUOKA 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Meijin Junior 2018

สถาบันสอนหมากล้อม ไอคิว อัพ (IQ-UP) ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM) จะจัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ Meijin Junior 2018  ขอเชิญนักกีฬาหมากล้อมรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Meijin Junior 2018 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รุ่น 1. Lower Age Division 2. Middle Age Division 3. High Age Division โดยการจัดแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ในรอบคัดเลือก ในวันที่ 16 ธ.ค. 2017 ที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM) ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อคัดเลือกหาสุดยอดฝีมือจำนวน 16 เข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย โดยรอบสุดท้าย (รอบชิงชนะเลิศ) จะทำการแข่งขันในวันที่ 11 มีนาคม 2518 สถานที่รออัพเดทอีกครั้ง

 

 

จำนวนรอบการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อหาสุดยอดนักหมากล้อม 16 คนของแต่ละรุ่น เข้าไปเล่านในรอบสุดท้าย
1. รุ่น lower age ต่ำกว่า11ปี (ยังไม่11ปีภายใน วันรอบคัดเลือก นับ 16 ธันวาคม 2560) แข่งขันทั้งหมด 5 รอบ
2. รุ่น middle age อายุ11 – 14 ปี (ภายในวันรอบคัดเลือก นับ 16 ธันวาคม 2560) แข่งขันทั้งหมด 5 รอบ
2. รุ่น High age อายุ14 -17 ปี (ภายในวันรอบคัดเลือก นับ 16 ธันวาคม 2560) แข่งขันทั้งหมด 4รอบ
* กฏเดิมของเราคือตำแหน่งแชมป์และรองแชมป์ หากปีนี้ลงในรุ่นเดิมไม่จำเป็นต้องคัดตัวสามารถผ่านรอบเข้าไปรอบชิงสุดยอด 16 คนเลยแต่วันงานต้องมาร่วมกิจกรรม แช้มป์ชนแชมป์ นะครับ

รอบชิงชนะเลิศ 16 คนสุดท้าย จะทำการแข่งขันในวันที่ 11 มีนาคม 2018 สถานที่รออัพเดทอีกครั้ง

สมัครด่วน จำนวนจำกัด
รุ่น lower age : 64 คน
รุ่น middle age : 64 คน
รุ่น upper age : 32 คน
***ค่าสมัคร 400 บาท มีอาหารกลางวันและของว่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณซีน ได้ที่เบอร์ 087-095-8181

สมัคร  

 

รางวัลการแข่งขัน Meijin Junior 2018 เป็นประกาศษณียบัตร
– ระดับทอง สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 16คนสุดท้าย (ท้อป25%ของผู้เข้าแข่งงาน)
– ระดับเงิน สำหรับลำดับที่ 17-32 ท้อป50%
– ระดับทองแดง สำหรับลำดับที่ 33-64

ข่าวดี!!! ในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับนักกีฬาที่มีผลงานติด 10 อันดับแรกของทุกรุ่น จะได้รับโล่และประกาศษณียบัตร ลำดับอย่างเป็นทางการพร้อมลายเซน โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  สำหรับอันดับที่ 11-16 จะได้รับประกาศษณียบัตร ลำดับอย่างเป็นทางการพร้อมลายเซน โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เช่นกัน

 

กฎและกติกา Meijin Junior 2018 (รอบคัดเลือก)

1.เมื่อผู้เล่นวางเม็ดหมากสัมผัสกระดานที่จุดใดแล้วให้ถือว่าวางที่จุดนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ปล่อยนิ้วที่คีบหมาก
2.เวลาในการแข่งขันในแต่ละรุ่น
2.1.รุ่นLower age division (อายุไม่เกิน 11 ปี) เวลาในการแข่งขันฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
2.2.รุ่นMiddle age division (อายุระหว่าง 11 – 13 ปี) เวลาในการแข่งขันฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
2.3.รุ่นUpper age division (อายุระหว่าง 14 – 16 ปี) เวลาในการแข่งขันฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
3.มาสายเกิน 15นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น
4. ในกรณีที่เกี่ยวกับทักท้วงใดๆต้องกระทำภายในทันทีที่เกิดเหตุการณ์ และเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่น การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
5.ควรแข่งขันให้ครบทุกรอบ(Low,Middleแข่ง 5 รอบ และ Upper แข่ง 4 รอบ) มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งในปีถัดไป
6.หากไม่มาแข่งขันจะต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ลงแข่งในปีถัดไป

กำหนดการแข่งขัน Meijin Junior 2018 (รอบคัดเลือก)
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รุ่น Lower and Middle age divisions
ลงทะเบียน :                                 8.00-8.30น.
พิธีเปิดการแข่งขัน :                     8.30-9.30น.
การแข่งขัน รอบที่ 1 :                   9.30-10.30น.
การแข่งขัน รอบที่ 2 :                 11.00-12.00น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน : 12.00-13.00น.
การแข่งขัน รอบที่ 3 :                 13.00-14.00น.
การแข่งขัน รอบที่ 4 :                14.30-15.30น.
การแข่งขัน รอบที่ 5 :                16.00-17.00น.
พิธีปิดและมอบรางวัล :             17.00-18.30น.

รุ่น upper age division
ลงทะเบียน :                                8.00-8.30น.
พิธีเปิดการแข่งขัน :                    8.30-9.30น.
การแข่งขัน รอบที่ 1 :                  9.30-11.00น.
การแข่งขัน รอบที่ 2 :                11.00-12.30น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน: 12.30-13.30น.
การแข่งขัน รอบที่ 3 :                13.30-15.00น.
การแข่งขัน รอบที่ 4 :                15.30-17.00น.
พิธีปิดและมอบรางวัล :             17.00-18.30น.

 

 

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111 AB

ประกาศผลคะแนน GAT Point การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2560

ประกาศผลคะแนน GAT Point การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2560

ใบประกาศนียบัตร ระดับคิว (Kyu)

 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินผลงานการออกแบบใบประกาศนียบัตรระดับคิว
โดยผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 23 ผลงาน และผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบใบประกาศนียบัตรได้แก่ คุณภาวินี ลายบัว ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และใบประกาศนี้จะถูกนำไปใช้เป็นใบประกาศนียบัตรรับรองระดับฝีมือหมากล้อมแบบใหม่ต่อไป
ทางชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีมาในโอกาสนี้ด้วยครับ