ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร้วมการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018 (รอบคัดเลือก)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ จะจัดงานการแข่งขันหมากล้อม Thailand Go League 2018 (รอบคัดเลือก) เพื่อค้นหา 3 ทีมที่มีผลงานดีที่สุด จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในการแข่งขันหมากล้อมลีค 2018 ต่อไป การแข่งขัน (รอบคัดเลือก) จะจัดแข่งขันที่สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมช่าง ฉี คัพ (The 4thAnnual World Collegiate WEICHI Championship & Chang-Qi Cup)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ประกาศประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 และ การแข่งขันกีฬาหมากล้อมช่าง ฉี คัพ (The 4thAnnual World Collegiate WEICHI Championship & Chang-Qi Cup)

การแข่งขันหมากล้อมภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2

ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรีร่วมกับโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จะจัดงานการแข่งขันหมากล้อมภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท High Kyu 2.ประเภท Low Kyu 3.ประเภท Pre Low Kyu 4.ประเภท Friendship ระดับประถม 5.ประเภท Friendship ระดับมัธยมขึ้นไป 6.ประเภทอาจารย์ 7.ประเภท VIP

ขอเชิญสมัครแข่งขันหมากล้อมออนไลน์ The 22nd Pandanet Cup Internet World Amateur Go Tournament

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักหมากล้อมไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมออนไลน์ รายการแพนด้า เนต คัพ ครั้งที่ 22 “The 22nd Pandanet Cup Internet World Amateur Go Tournament “ จัดโดย Pandanet ผู้สนับสนุนหลักสหพันธ์หมากล้อมนานาชาติ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท

รับสมัครการแข่งขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ครั้งที่ 1/2560

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560”  ณ  หอประชุมใหญ่  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวัน เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560  สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่

อัสสัมชัญพาณิชฯ เซ็น MOU จับมือสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน

29 พฤษภาคม 2560 : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต” ด้วยการจัดอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาหมากล้อม และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับใช้ในการเรียน และดำเนินชีวิตประจำวัน