ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018

ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตามรายละเอียดที่กำหนดไว้

ประกาศผล GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมยาโม โอเพ่น ครั้งที่ 12

ประกาศผล GAT POINT การแข่งขันหมากล้อมยาโม โอเพ่น ครั้งที่ 12

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมมัธยมศึกษา(M-League 2018)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมศึกษา ( M-League 2018 ) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะเปิดรับสมัครสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม 9*ก้าว GO Tournament 

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันหมากล้อม 9×9  GO TOURNAMENT 2018  ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6

เปิดรับสมัคร The 5th Jeollanamdo Kuksu Mountains International Baduk Championship

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาหมากล้อมเพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมเข้าแข่งขันหมากล้อมในรายการ The 5th Jeollanamdo Kuksu Mountains International Baduk Championship ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญร่วมสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการตัดสินในกีฬาหมากล้อม

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกลางและการพิจารณาการประท้วง เพื่อเสริมสร้างมาตราฐานในการจัดการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการพิจารณาการตัดสิน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รางวัล Iwamoto ประจำปี 2018

รางวัล Iwamoto Worldwide จัดโดย European Go Cultural Center (EGCC) เป็นงานประกวดระดับโลกที่ให้รางวัลแก่ ผู้ที่ส่งเสริมและเผยแพร่หมากล้อมซึ่งมีอยู่จริงและวัดผลได้โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด รางวัลประกอบไปด้วย 3 อันดับ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ 1,000 ยูโร อันดับที่สอง 500 ยูโรและอันดับที่สาม 500 ยูโร

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย