ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่1/2560

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.สีลม วันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560

ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพเข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

เปิดรับสมัครการแข่งขัน 20th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (THE 20th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ อาคารงำเมือง เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ วันที่ 19 – 20 สิงหาคม  2560 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2560

ประกาศผลคะแนน GAT Point การแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017

ประกาศผลคะแนน GAT Point การแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2017