ข่าวการแข่งขัน

ผลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (V-GO XVI)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผลการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดการแข่งขัน การแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 CIMFU INTERNATIONAL GO TOURNAMENT 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง ในการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 1 ณ จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 1 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม HARBOR GO EAXTERN CHAMPIONSHIP 2017 ประเภทบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 6 ประเภท 1.ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) 2.ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3.ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) 4.ประเภท Pre-Low Kyu  (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) 5.ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) 6.ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

ในพิธิปิดได้รับเกียรติจากผู้มอบรางวัล คือ คุณสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

1. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง)

 

 

ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง)
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช. พีธศักดิ์ สุทธอรรถศิลป์ สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.ธนภัทร วิจิตรจามรี สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 นายธนา แซ่จิ้ว จ.กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายเจตน์สฤษฎ์ วินัยธรรม จ.กรุงเทพฯ

 

2. ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว)

 

 

ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว)
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ สถาบันหมากล้อม GO Life
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน สถาบันหมากล้อม Mind Play
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.จักรนิภัทร์ พรหมเต็ม สถาบันหมากล้อม GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายอนุชา ฉายกระจ่าง จ.ระยอง

3. ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)

 

 

ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐวัฒน์ วิถีเทพ โรงเรียนศึกษานารี วิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.พิภู อากาศเมฆ สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.ธีรธรรศ ศิริธีรากุล สถาบันหมากล้อม GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายธนวัฒน์ แก้วกลม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

4. ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว)

 

 

ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว)
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ ขาวสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 นายเกษมเดช สุ่มมาตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.พันธดนย์ จิตติไพบูลย์ สถาบันหมากล้อม GO Family
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

5. ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

 

ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้แก่
1. ด.ช.ปภังกร พงษ์เดช 2.ด.ช.ศุภกร ลีลามัจฉากุล 3.ด.ช.กรณ์ คงคา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนบ้านหนองพังแค1 ได้แก่
1. ด.ช.พงศธร มิ่งแมน 2.ด.ช.วัชรพงศ์ มาสุข 3.ด.ช.สุธี คำฟั้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 สถาบันหมากล้อม Mindplay1 ได้แก่
1. ด.ช.วุฒิเมธี กัณหารี 2.ด.ช.อัครพล ระวาสศรี 3.ด.ญ.กิรฏินันทน์ รุ่งจรัสนนท์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนสว่างฟ้าพฤฒาราม2 ได้แก่
1. ด.ช.ทวีชัย เจริญ 2.ด.ช.อดิสร กายแก้ว 3.ด.ช.ฉัตรชัย วิเศษโวหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนบ้านหนองพังแค3 ได้แก่
1. ด.ช.รัชชานนท์ เพชรพิพัฒน์ไพศาล 2.ด.ช.พงศ์สฤษฎ์ อมรจันทร์ 3.ด.ช.อุดมชัย คำจิ๋ว

6. ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

 

ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ1 ได้แก่
1.ด.ช.ธรรมธร บุนนาค 2.ด.ช.ธนวรรธน์ รวีพัชร์วราธร 3.ด.ช.พิชวัชร์ รุ่งแจ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนบ้านหลองพังแค1 ได้แก่
1.ด.ช.นันทวัฒน์ อังกาบ 2.ด.ช.พิพัฒน์พล จุไร 3.ด.ช.อธิวัฒน์ อังศุสิงห์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนบ้านหลองพังแค4 ได้แก่
1.ด.ช.ธนพล นุ่มมีศรี 2.ด.ช.พิรศุษม์ ธุระเทศ 3.ด.ช.โยธิน เชยจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 สถาบันหมากล้อม GO Family ทีม2 ได้แก่
1.ด.ญ.ศุภิสรา พงษ์รัตนกูล 2.ด.ช.ภูริสสะ วัฒนะกิจสุนทร 3.ด.ญ.พิมพ์ชนก ศศิวิมลพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 เทคนิคชลบุรี ได้แก่
1.นายธนดล น้อยบัวงาม 2.นายศุภกฤต เจริญศรี 3.นายนิพัทธ์ สังข์เหฬา

“ดั้งเพชร” สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2560

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2560 ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการแข่งขันรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นร่วม 60 คน และได้แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 3 ประเภท ตามลำดับฝีมือเพื่อที่จะหาบุคคลที่เก่งที่สุด แล้วจะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม “GO Festival Tournament 2017”

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันหมากล้อมในรายการใหญ่ของภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ชื่องาน “GO Festival Tournament 2017” ภายในงานได้รับเกียรติจาก “คุณประจวบ กันธิยะ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ,คุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ ตัวแทนจากบริษัทช้อยส์มินิสโตร์จำกัด 3 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ , ลำพูนและแม่ฮ่องสอน) , คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย , คุณเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าเชียงใหม่ และกรรมการบริษัทกิตติทรัพย์ พร๊อพเพอร์ตี้จำกัดพร้อมทั้งผู้จัดกิจกรรมหลัก คุณสัจจา ชัยภิบาล (คุณเคน) ขึ้นกล่าวในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

 

 

ภายในงานได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกทั้งหมด 5 ระดับได้แก่ ประเภท High Dan , Low Dan , High Kyu , Middle Kyu และ Low Kyu มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวนกว่า 200 คนที่เข้าร่วมแข่งขัน ที่มาจากหลายจังหวัดในประเทศไทย และผู้แข่งขันจากต่างประเทศ ได้แก่ชาวญี่ปุ่น , ชาวมาเลเซีย และชาวสิงคโปร์ ซึ่งมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทดังนี้

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม “GO Festival Tournament 2017”

ประเภท High Dan

ประเภท High Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Mr. Guan Tao
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายกมล สันติพจนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Miss. Li Nian Nian
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ

ประเภท Low Dan

ประเภท Low Dan
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เผยเจีย เจิ้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Sirithep Chen
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายพุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ

ประเภท High Kyu

ประเภท High Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายขุนจ๊าง สัตยาโภคิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวรพรต ตุ้ยอ้าย

ประเภท Middle Kyu

ประเภท Middle Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Tiong Teck Yee
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายเอกนรินทร์ สายวังกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

ประเภท Low Kyu

ประเภท Low Kyu
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาย พงศ์พันธ์ วิชาผง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์สุยะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ชนพัฒน์ สายแก้ว

โดยผู้ชนะในทุกรางวัลของแต่ละประเภทนั้น จะได้รับเงินรางวัล ของที่ระลึก พร้อมถ้วยรางวัลจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยอีกด้วย

นอกจากจะมีการแข่งขันแล้ว ทีมผู้จัดกิจกรรมยังได้สร้างสีสันและให้รูปแบบงานแข่งขันมีความน่าสนใจ ได้แก่ การจัดแสดงภาพถ่ายหมากล้อม , การคอสเพลย์ตัวการ์ตูนในเรื่อง ฮิคารุเซียนโกะ , การแสดงเพลงบรรเลงพระราชนิพนธ์เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่รัชกาลที่ 9 , กิจกรรมเล่นเกมส์ถ่ายภาพในมุมต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหมากล้อมให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ภายในงานสนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ฝึกเล่น และสอนเล่นฟรีด้วย

ทั้งนี้ในรายการแข่งขันครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จไปด้วยดี ได้รับเกรียติจาก ประธานหมากล้อมประเทศสิงคโปร์ และประธานหมากล้อมของประเทศมาเลเซียเข้าร่วมชมภายในงาน พร้อมทั้งคุณคุณพอใจ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ประธานชมรมกีฬาหมากล้อมเชียงใหม่ ได้ขึ้นมอบรางวัลแกล่าวในพิธีปิดงานครั้งนี้ด้วย

นับเป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และมีผู้เล่นใหม่เข้ามามากมาย ช่วยสานต่อให้วงการหมากล้อมของเมืองไทย ให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ประกาศผลคะแนน GAT Point รายการ MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 และ รายการแข่งขัน THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

ประกาศผลคะแนน GAT Point รายการ MAMA CUP GO INTERNATIONAL TOURNAMENT 2017 และ รายการแข่งขัน THAILAND OPEN GO TOURNAMENT

ปิดฉากหมากล้อมชิงแชมป์มิกุ คัพ 2017 (MIKU GO CUP CHAMPIONSHIP 2017)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืชพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพสถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และซีพี ออลล์ เปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงแชมป์ มิกุ คัพ 2017 (MIKU GO CUP CHAMPIONSHIP 2017) โดยในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สามารถได้บทสรุปของการชิงชัยในการแข่งขันรายการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย  8 นักหมากล้อมไทย เฉือนชนะทีมนักหมากล้อมจากจีน คว้าถ้วยแชมป์มิกุ คัพ 2017 ไปครอง

ผลการแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ มิกุ คัพ 2017 (MIKU GO CUP CHAMPIONSHIP 2017)

ผลการแข่งขันวันที่ 2 รอบชิงแชมป์กลุ่ม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เริ่มแล้ว ! การแข่งขันหมากล้อมชิงแชมป์ “MIKU CUP 2017”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเมล็ดธัญพืชพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพสถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋ และซีพี ออลล์ เปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงแชมป์ มิกุ คัพ 2017 (MIKU GO CUP CHAMPIONSHIP 2017) โดยมีนักกีฬาระดับฝีมือระดับแถวหน้าของเมืองไทยสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 80 คน เพื่อชิงถ้วยและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท