ข่าวการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -​ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล ปฐมวัยโกะเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล “ปฐมวัยโกะเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์2561 ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ครั้งนี้มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ร่วม 500 คน นักเรียน 434 คน ครู 62 คน มีการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ 1.SMART เดี่ยวชาย 2.SMART เดี่ยวหญิง 3.SMILE เดี่ยวชาย 4.SMILE เดี่ยวหญิง 5.SMART ทีมชาย 6.SMART ทีมหญิง 7.SMART ทีมผสม 8.SMILE ทีมชาย 9.SMILE ทีมหญิง และ 10.SMILE ทีมผสม

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 – 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 -​29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 35 สถาบัน

PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมนักเรียนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีการศึกษา 2560 “PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

ผลการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018

ผลการคัดตัว 39th World Amateur Go Championship

วิชญ์ฤทธิ์ 4 ดั้ง เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน 39th World Amateur Go Championship ที่ประเทศญี่ปุ่น

Ke Jie ประกาศรีแมตช์กับ AI

อดีตนักหมากล้อมมือหนึ่งของโลกได้ประกาศรีแมตช์กับ AI โดยจะแข่งขันกันในเดือนเมษายน 2018

ผลการแข่งขันหมากล้อม BANGPAKOK Mini Go Championship 2017

โรงเรียนวัดบางปะกอก สังกัดกรุงเทพมหานคร และ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขัน หมากล้อม BANGPAKOK Mini Go Championship 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก ในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาหมากล้อม ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร และเปิดโอกาส ให้มีสถาบันต่างสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 250 คน

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2/2560

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2/2560 ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Kyu และ ประเภท Dan โดยมีน้องๆ นักหมากล้อมกว่า 140 คน เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้