การอบรมหมากล้อม

สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “Teaching Game By Kansai Ki-in” โดยเชิญนักหมากล้อมมืออาชีพ จำนวน 4 คน จากสมาคมกีฬาหมากล้อม Kansai Ki-in ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมาเล่นหมากล้อม หมากชี้แนะ “Teaching Game” ให้แก่นักหมากล้อมไทย ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (อาคารสีลม พาร์ค วิว ชั้น2) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560

การฝึกทักษะการเล่นหมากล้อมให้ครูและนักเรียน กลุ่มกรุงธนเหนือ

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับครู นักเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ จัดโครงการฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม. ภายในกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบไปด้วย 11 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม,โรงเรียนฉิมพลี, โรงเรียนวัดปุรณาวาส, โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์,โรงเรียนคลองต้นไทร,โรงเรียนคลองบางพรหม, โรงเรียนคลองทวีวัฒนา, โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว, โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ณ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สำนักงานเขตทวีวัฒนา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วม 10 โรงเรียน จำนวน 121 คน เป็น เด็กนักเรียน 93คน และครู 28คน

การอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูโรงเรียนเมืองพัทยา 3 เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

การแข่งหมากล้อมปฐมวัย และ อบรมหมากล้อมครู โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดงานอบรมหมากล้อมให้กับครูและ การแข่งขันหมากล้อมให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาคมกีฬาหมากล้อม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมเข็มวิลาศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมีครู-อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 150 คน จาก 6 กลุ่มเขตการศึกษากรุงเทพฯ

ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13” ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 30 คน รวมทั้งกรรมการชมรมกีฬาจังหวัดต่างๆ ครู อาจารย์ กว่า 60 คน

อบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ในวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และได้รับเกียรติจาก คุณเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มาเป็นประธานเปิดในพิธีเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 50 ท่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬาหมากล้อม ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนชลกัลยานุกูล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬาหมากล้อม ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนชลกัลยานุกูล จังหวัดชลบุรี

อบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ตึกดำรงค์ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี บมจ. ซีพี ออลล์

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยมีสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 30 คน ณ ห้องชมชรม TO BE NUMBER ONE  ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม