การอบรมหมากล้อม

การอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูโรงเรียนเมืองพัทยา 3 เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

ภาพบรรยาการการอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี

การแข่งหมากล้อมปฐมวัย และ อบรมหมากล้อมครู โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดงานอบรมหมากล้อมให้กับครูและ การแข่งขันหมากล้อมให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาคมกีฬาหมากล้อม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมเข็มวิลาศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมีครู-อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 150 คน จาก 6 กลุ่มเขตการศึกษากรุงเทพฯ

ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13” ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 30 คน รวมทั้งกรรมการชมรมกีฬาจังหวัดต่างๆ ครู อาจารย์ กว่า 60 คน

อบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ในวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และได้รับเกียรติจาก คุณเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มาเป็นประธานเปิดในพิธีเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 50 ท่าน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬาหมากล้อม ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนชลกัลยานุกูล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กีฬาหมากล้อม ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนชลกัลยานุกูล จังหวัดชลบุรี

อบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ตึกดำรงค์ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี บมจ. ซีพี ออลล์

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยมีสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 30 คน ณ ห้องชมชรม TO BE NUMBER ONE  ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรม Teaching Game by Mr. Hong Saem 2DP and Mr. Nakano Yasuhiro 9DP

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก Mr. Hong Saem นักหมากล้อมมืออาชีพระดับฝีมือ 2 ดั้ง เจ้าของโรงเรียนสอนหมากล้อมชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ” Hong Go School ” และ Mr. Nakano Yasuhiro นักหมากล้อมมืออาชีพระดับฝีมือ 9 ดั้ง เดินทางมาเยี่ยมชมสมาคมฯ ณ อาคารสีลมปาร์ควิว ศาลาแดง ซอย2 โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนักหมากล้อมทั้งสอง และได้ร่วมทำกิจกรรมแนะแนวเทคนิคพิเศษกับนักหมากล้อมไทยอีกด้วย

The Nihon Ki-in Go Camp for Asean

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าร่วมกิจกรรม Nihon Ki-in Go Camp for Asean วันที่ 7-15 ธันวาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้มี 4 ประเทศที่ส่งตัวแทนเข้าร่วม ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ ไทย