ข่าวกีฬาหมากล้อม

โจทย์ 160 ดำจับกินขาว

ผลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (V-GO XVI)

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ผลการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดการแข่งขัน การแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 CIMFU INTERNATIONAL GO TOURNAMENT 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง ในการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 1 ณ จังหวัดนนทบุรี

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 1 ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมอินทโชติ โรงเรียนวัดบางปะกอก วันที่ 10 พ.ย.60 มีครูในกลุ่มกรุงธนใต้ เข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 30 คน

กิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์) วันที่ 7 พ.ย.60 มีครูในกลุ่มกรุงเทพกลางเข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 60 คน

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 3 จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2560

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111 AB

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม HARBOR GO EAXTERN CHAMPIONSHIP 2017 ประเภทบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 6 ประเภท 1.ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) 2.ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3.ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) 4.ประเภท Pre-Low Kyu  (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) 5.ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) 6.ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

ในพิธิปิดได้รับเกียรติจากผู้มอบรางวัล คือ คุณสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

1. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง)

 

 

ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง)
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช. พีธศักดิ์ สุทธอรรถศิลป์ สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.ธนภัทร วิจิตรจามรี สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 นายธนา แซ่จิ้ว จ.กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายเจตน์สฤษฎ์ วินัยธรรม จ.กรุงเทพฯ

 

2. ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว)

 

 

ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว)
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ สถาบันหมากล้อม GO Life
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน สถาบันหมากล้อม Mind Play
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.จักรนิภัทร์ พรหมเต็ม สถาบันหมากล้อม GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายอนุชา ฉายกระจ่าง จ.ระยอง

3. ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)

 

 

ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐวัฒน์ วิถีเทพ โรงเรียนศึกษานารี วิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.พิภู อากาศเมฆ สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.ธีรธรรศ ศิริธีรากุล สถาบันหมากล้อม GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายธนวัฒน์ แก้วกลม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

4. ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว)

 

 

ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว)
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ ขาวสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 นายเกษมเดช สุ่มมาตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.พันธดนย์ จิตติไพบูลย์ สถาบันหมากล้อม GO Family
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

5. ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

 

ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้แก่
1. ด.ช.ปภังกร พงษ์เดช 2.ด.ช.ศุภกร ลีลามัจฉากุล 3.ด.ช.กรณ์ คงคา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนบ้านหนองพังแค1 ได้แก่
1. ด.ช.พงศธร มิ่งแมน 2.ด.ช.วัชรพงศ์ มาสุข 3.ด.ช.สุธี คำฟั้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 สถาบันหมากล้อม Mindplay1 ได้แก่
1. ด.ช.วุฒิเมธี กัณหารี 2.ด.ช.อัครพล ระวาสศรี 3.ด.ญ.กิรฏินันทน์ รุ่งจรัสนนท์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนสว่างฟ้าพฤฒาราม2 ได้แก่
1. ด.ช.ทวีชัย เจริญ 2.ด.ช.อดิสร กายแก้ว 3.ด.ช.ฉัตรชัย วิเศษโวหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนบ้านหนองพังแค3 ได้แก่
1. ด.ช.รัชชานนท์ เพชรพิพัฒน์ไพศาล 2.ด.ช.พงศ์สฤษฎ์ อมรจันทร์ 3.ด.ช.อุดมชัย คำจิ๋ว

6. ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

 

ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ1 ได้แก่
1.ด.ช.ธรรมธร บุนนาค 2.ด.ช.ธนวรรธน์ รวีพัชร์วราธร 3.ด.ช.พิชวัชร์ รุ่งแจ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนบ้านหลองพังแค1 ได้แก่
1.ด.ช.นันทวัฒน์ อังกาบ 2.ด.ช.พิพัฒน์พล จุไร 3.ด.ช.อธิวัฒน์ อังศุสิงห์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนบ้านหลองพังแค4 ได้แก่
1.ด.ช.ธนพล นุ่มมีศรี 2.ด.ช.พิรศุษม์ ธุระเทศ 3.ด.ช.โยธิน เชยจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 สถาบันหมากล้อม GO Family ทีม2 ได้แก่
1.ด.ญ.ศุภิสรา พงษ์รัตนกูล 2.ด.ช.ภูริสสะ วัฒนะกิจสุนทร 3.ด.ญ.พิมพ์ชนก ศศิวิมลพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 เทคนิคชลบุรี ได้แก่
1.นายธนดล น้อยบัวงาม 2.นายศุภกฤต เจริญศรี 3.นายนิพัทธ์ สังข์เหฬา

“ดั้งเพชร” สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมรายการทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2560

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1 / 2560 ซึ่งได้จัดการแข่งขันในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการแข่งขันรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นร่วม 60 คน และได้แบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 3 ประเภท ตามลำดับฝีมือเพื่อที่จะหาบุคคลที่เก่งที่สุด แล้วจะได้ฉายา “ดั้งเพชร” ไปครอง