รายการการแข่งขันหมากล้อมคัดตัวแทนประเทศไทย เมษายน 2560


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดงานการแข่งขันหมากล้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในต่างประเทศ ดั้งนี้ 1. Annual World Collegiate Goe Championship, 2. Zhouzhuang Cup, 3.World Amateur Go Championship โดยทั้ง 3 รายการจะทำการแข่งขันคัดเลือกในเดือน เมษายน 2560 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 เมษายน 2560

ทำการแข่งขันคัดตัวแทน 2 รายการดังนี้

Annual World Collegiate Goe Championship โดยเปิดรับสมัคร 2 รุ่น (ตัวแทนรุ่นละ1คน) คือรุ่นระดับฝีมือ 5 ดั้ง และ รุ่นระดับฝีมือ 1 – 4 ดั้ง

คุณสมบัติ : 

  1. ผู้ชาย มี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,400 และ ผู้หญิง มี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,100)
  2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

สถานที่แข่งขัน (รอบจริง) : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กำหนดการ (รอบจริง) : 8 – 12 กรกฎาคม 2560

 

Zhouzhuang Cup คัดเอาตัวแทน 3 คน เป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ ผู้จัดงานคือ สมาคมหมากล้อมคุนชาน, ศูนย์วัฒนธรรม และกีฬาโจวจวง โดยผู้สนับสนุน บริษัทท่องเที่ยวเจียงซูคุนชานโจวจวง จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศจีน เมืองคุนชาน (มณฑลเจียงซู) โรงแรม Shuizhiyun Hotels

คุณสมบัติ : ระดับฝีมือ 2 ดั้งขึ้นไป และมีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

เมืองที่เข้าแข่งขัน : ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง เทียนจิน ฮ่องกง มาเก๊า ไทเป หนานหนิง กุ้ยหลิน ซีอาน ยู่หลิน เสิ่นหยาง ต้าเหลียน โฮฮอท โอดอส คุนหมิง อู่ฮั่น ลาซ่า อูรุมุฉี หนานหยาง ไคเฟิง ลั่วหยาง เจาซิ่ง เสิ่นเจิ้น ซานโถว เฉาโจว จิ่งเต๋อเจิน ซินยวี๋ หลานโจว เทียนสุ่ย จิ้นเฉิง ฉือเจียจวง หวงซาน ชิงเต่า นานกิง ฝูโจว เซี่ยเหมิน เต๋อหยาง คุนซาน หูหลูเต่า กรุงเทพฯ แวนคูเวอร์

ค่าใช้จ่าย : ฟรีค่าที่พักและอาหารตลอดการแข่งขัน ถ้ามีคนไปด้วย เก็บเพิ่ม 1,600 หยวน/คน
รับผิดชอบค่าเดินทางเอง
ค่าสมัครแข่งขัน : 2,000 หยวน/ทีม

หมายเหตุ : ผู้ติดตามเก็บเพิ่ม 1,600 หยวน/คน

 

วันที่ 30 เมษายน 2560

– World Amateur Go Championship (คัดเลือกเพื่อหาตัวแทนเพียง 1 คน) เพื่อจะไปแข่งขันจริง ที่ประเทศจีน (ประมาณต้นเดือน มิถุนายน 2560)

คุณสมบัติ : ผู้ชาย มี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,400 และ ผู้หญิง มี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,100

หมายเหตุ: ค่าตั๋วเครื่องบินฟรี และ ได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขัน วันละ 1,000 บาท

 


รายละเอียดและกำหนดการในการคัดตัว

สถานที่ : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
กำหนดการ : จับฉลาก 09.00 น. และเริ่มแข่งทันที หากมาไม่ทันจับฉลากจะถูกตัดสิทธิ์ และโดนลงโทษตามระเบียบของสมาคมฯ
เวลาที่ใช้ในการคัดตัว : เวลาหลัก  1 ชั่วโมง และ เบียวโยมิ 10 วินาที 1 ครั้ง
รูปแบบการแข่งขัน : แพ้คัดออก

ปิดรับสมัคร : วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 12.00น. ( ปิดรับสมัครทั้ง 3 รายการ )

***แก้ไขข้อมูลการสมัครในกล่องข้อความด้านล่าง ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 12.00น.***

 

ข้อมูลรายการ สมัครแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำเดือนเมษายน 2560

Displaying 1 - 20 of 20
ชื่อ - นามสกุล ( ภาษาไทย ) GAT Point รายการที่สมัครแข่งขันคัดตัว
พรสินี สุขชื่นฤทัย 1100 Annual World Collegiate Goe Championship ( วันที่ 29 เมษายน 2560 )
โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1500 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1441 Annual World Collegiate Goe Championship ( วันที่ 29 เมษายน 2560 )
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1510 Annual World Collegiate Goe Championship ( วันที่ 29 เมษายน 2560 )
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1510 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 1171 Annual World Collegiate Goe Championship ( วันที่ 29 เมษายน 2560 )
นราวิขญ์ พงศ์กิจวรสิน 1448 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 1415 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1405 Annual World Collegiate Goe Championship ( วันที่ 29 เมษายน 2560 )
ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1405 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 1513 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
อรุณกร ประทุมวัน 1110 Annual World Collegiate Goe Championship ( วันที่ 29 เมษายน 2560 )
เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 1453 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 1570 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 1468 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
ปริวรรต สำเภาแก้ว 1540 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
เชาวน์ เจริญสมสมัย 1441 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
ลภณ จิรโศภิน 1482 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1500 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
กมล สันติพจนา 1497 World Amateur Go Championship ( วันที่ 30 เมษายน 2560 )
ชื่อ - นามสกุล ( ภาษาไทย ) GAT Point รายการที่สมัครแข่งขันคัดตัว
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 20 of 20