การแข่งขันหมากล้อม “BPK Go Championship 2017”


 การแข่งขันหมากล้อม “BPK Go Championship 2017”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยการสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานการแข่งขันหมากล้อม BPK GO C็hampionship 2017  ในวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ห้องประชุมยูงทอง

ขอเชิญนักกีฬาหมากล้อมในระดับนักเรียน นักศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “BPK Go Championship 2017” ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครทุกประเภท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มกราคม 2560

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 8 รุ่น ดังนี้

ประเภททีม (Friendship Game ต่ำกว่า 8 kyu)
1. ทีมชาย ระดับประถมศึกษา
2. ทีมหญิง ระดับประถมศึกษา
3. ทีมชาย ระดับมัธยมศึกษา
4. ทีมหญิง ระดับมัธยมศึกษา

ประเภทบุคคล (1-8 Kyu)
5. เดี่ยวหญิง ระดับประถมศึกษา
6. เดี่ยวชาย ระดับประถมศึกษา
7. เดี่ยวหญิง ระดับมัธยมศึกษา
8. เดี่ยวชาย ระดับมัธยมศึกษา

สามารถดูรายละเอียดการแข่งขัน และ Download จดหมายเชิญได้ที่นี่ : หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

**ติดต่อสอบถามและสมัครแข่ง 095-7516995 ( อนุสรณ์ )
**ตรวจสอบรายชื่อ ที่ www.facebook.com/สโมสรหมากล้อม-BPK-GC-238293263237784/