ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018


ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2018 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตามรายละเอียดที่กำหนดไว้

 1. การแข่งขันแบ่งเป็น 8 ประเภท
  • ประเภท Dan (ระดับฝีมือ 1-2 ดั้ง) แข่งขัน 4 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 35 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Low Kyu ระดับ ประถม (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Low Kyu ระดับ มัธยม (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ ประถม (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ มัธยม (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน) แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
   • ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
 1. ผู้แข่งขันต้องเกิดหลังหรือเกิดใน พ.ศ. 2543
 2. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System จำนวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
 3. แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
  • กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
  • กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
 4. เกณฑ์การตัดสิน
  • ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
  • ในกรณีการแข่งขันประเภททีม 3 คน ทีมที่ชนะคือทีมที่มีบุคคลในทีมชนะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กำหนด ผู้ที่มีลำดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
 6. การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตำแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
 7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน
 8. วิธีการสมัครแข่งขันหมากล้อม
  • เช็คจำนวนผู้เข้าแข่งขันเต็มหรือไม่ โดยโทรสอบถาม 095 9934959 หรือ Line เบอร์เดียวกัน
  • โอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน ศรีราชา ประเภทออมทรัพย์                                         เลขบัญชี 526-2-28585-7 ชื่อบัญชี นายจิตตบุณ มูลอ้อม
  • ส่งหลักฐานการโอนมาทาง Line (กรุณาแจ้งรายการที่โอนด้วยของการสอบวัดระดับหรือการแข่งขัน)
  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม
 9. อัตราค่าสมัครแข่งขันหมากล้อม
  • ประเภท DAN 300 บาท/คน
  • ประเภท High Kyu 200 บาท/คน
  • ประเภท Low Kyu 100 บาท/คน
  • ประเภท Pre-Low Kyu 100 บาท/คน
  • ประเภท Friendship 300 บาท/ทีม

รายละเอียดของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อม

Harbor GO Junior Championship 2018

 ประเภท DAN (16) ใช้เวลาในการแข่งขัน 45 นาที/ฝ่าย/กระดาน

  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 3,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล  เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ
 • ประเภท High Kyu (32) ใช้เวลาในการแข่งขัน 35 นาที/ฝ่าย/กระดาน
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 500 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล  เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ
 • ประเภท Low Kyu ระดับ ประถม   (32) ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที/ฝ่าย/กระดาน
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล  เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ
 • ประเภท Low Kyu ระดับ มัธยม (16) ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที/ฝ่าย/กระดาน
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล  เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ
 • ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ ประถม (32) ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที/ฝ่าย/กระดาน
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล  เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ
 • ประเภท Pre-Low Kyu ระดับ มัธยม (16) ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที/ฝ่าย/กระดาน
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 เหรียญรางวัล  เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ
 • ประเภททีมFriendship ระดับ ประถม (16/48) ใช้เวลาในการแข่งขัน 20 นาที/ฝ่าย/กระดาน
  1. รางวัลชนะเลิศ                 เหรียญรางวัล  เหรียญทองจำนวน 3 เหรียญ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัล   เหรียญเงินจำนวน 3 เหรียญ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-4 เหรียญรางวัล   เหรียญทองแดงจำนวน 9 เหรียญ
 • ประเภททีมFriendship ระดับ มัธยม (16/48) ใช้เวลาในการแข่งขัน 20 นาที/ฝ่าย/กระดาน
  1. รางวัลชนะเลิศ                 เหรียญรางวัล  เหรียญทองจำนวน 3 เหรียญ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญรางวัล   เหรียญเงินจำนวน 3 เหรียญ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2-4 เหรียญรางวัล   เหรียญทองแดงจำนวน 9 เหรียญ

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม

Harbor GO Junior Championship 2018

27  พฤษภาคม  2561

ณ ศูนย์การค้า ฮาเบอร์ พัทยา

 • ลงทะเบียนนักกีฬา   7.30 – 8.30 น.
 • เปิดการแข่งขัน 8.30 – 9.00 น.

ประเภท DAN

 • แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2 10.40 – 12.10 น. (Break)
 • แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 14.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 4 14.40 – 16.10 น.

ประเภท  High Kyu

 • แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.10 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2 10.20 – 11.30 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3 11.40 – 12.50 น.  (Break)
 • แข่งขันรอบที่ 4 13.40 – 14.50 น.
 • แข่งขันรอบที่ 5 15.00 – 16.10 น.

ประเภท  Low Kyu และ PreLow Kyu

 • แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.00 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2 10.20 – 11.20 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3                                 11.40 – 12.40 น.  (Break)
 • แข่งขันรอบที่ 4 13.40 – 14.40 น.
 • แข่งขันรอบที่ 5 15.00 – 16.00 น.

ประเภท Friendship ประถม และมัธยม

 • แข่งขันรอบที่ 1 9.30 – 10.10 น.
 • แข่งขันรอบที่ 2 10.30 – 11.10 น.
 • แข่งขันรอบที่ 3 11.30 – 12.10 น. (Break)
 • แข่งขันรอบที่ 4 13.30 – 14.10 น.
 • แข่งขันรอบที่ 5 14.30 – 15.00 น.
 • มอบรางวัล 16.30 น.