เปิดรับสมัครการแข่งขัน 20th THAILAND OPEN GO TOURNAMENT


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (THE 20th  THAILAND OPEN GO TOURNAMENT) ณ อาคารงำเมือง เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ วันที่ 19 – 20 สิงหาคม  2560 สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่…คลิก!

แผนที่สถานที่จัดแข่งหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

แผนที่เมืองโบราณ และ เบอร์ติดต่อสำหรับสอบถามที่พัก 098-325-2023 (คุณจิ๊บ)
เว็บไซต์ที่พัก

การแข่งขันแบบออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภท HIGH DAN ระดับฝีมือ    4   Dan ขึ้นไป ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 1 – 3 Dan ( รับสมัครทั้งสิ้น 64 คน )
ประเภท HIGH KYU ระดับฝีมือ 1 – 4 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 128 คน )
ประเภท LOW KYU ระดับฝีมือ    5 – 8 Kyu ( รับสมัครทั้งสิ้น 128 คน )
การแข่งขันมีเวลาให้ฝ่ายละ 45 นาที หากหมดเวลาการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทันที
หมายเหตุ : เฉพาะรุ่น DAN มีต่อเวลาพิเศษ (Byo-yomi) 10 วินาที/ 1 ครั้ง

 อัตราค่าสมัครเข้าแข่งขัน

นักกีฬาประเภท Dan 500       บาท
นักกีฬาประเภท Kyu 300       บาท
ผู้ติดตาม 300       บาท
ช่องทางการชำระเงินชื่อบัญชี
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพ สาขา สุรวงศ์
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 147-4-535505
หมายเหตุ  : นักกีฬาและผู้ติดตามมีบริการเฉพาะอาหารกลางวัน 2 มื้อ  (วันที่ 19-20 ส.ค.)           

รางวัลการแข่งขัน

HIGH DAN
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล (เวียน) และเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล  (อันดับ 4-5) เงินรางวัล มูลค่า   5,000 บาท
LOW DAN   
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 8,000  บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 5,000  บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล  (อันดับ 4-5) เงินรางวัล มูลค่า  2,000 บาท
HIGH KYU 
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล และ เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล  (อันดับ 4-5) เงินรางวัล มูลค่า  1,000 บาท
LOW KYU
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล

 กำหนดการแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560

07.30 – 08.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ และ นั่งประจำโต๊ะแข่งขัน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
09.00 – 11.00 น. แข่งขันรอบที่ 1
11.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น. แข่งขันรอบที่ 2
15.00 – 17.00 น. แข่งขันรอบที่ 3
17.00 น.                                   สรุปผลการแข่งขัน “วันแรก”

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

08.00 – 08.30 น. ตรวจสอบรายชื่อ และ นั่งประจำโต๊ะแข่งขัน
08.30 – 10.30 น. แข่งขันรอบที่ 4
10.30 – 12.00 น.. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น. แข่งขันรอบที่ 5
 14.30 – 16.30 น. แข่งขันรอบที่ 6
  16.45 น.                                 พิธีปิดและมอบรางวัล