ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Execcutive Go Club ครั้งที่ 8


ชมรมหมากล้อม Executive Go Club ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อของคนไทยจะจัดการแข่งขันหมากล้อม EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111A-B

ปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 

การแข่งขัน EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8 แบ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภท ดิวิชั่น A (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับฝีมือรวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง) 2. ประเภท ดิวิชั่น B (ประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน ระดับ 1ดั้ง 1 คน, ระดับคิว 2 คน)

*โดยคิดระดับฝีมือตามวันที่สมัคร

ถ้วยและเงินรางวัล EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8
รางวัล Division A (รุ่นดั้งรวมกันไม่เกิน 10 ดั้ง)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก

รางวัล Division B (รุ่น 1 ดั้ง+คิว)
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 2,100 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก

รางวัล รอบแชมป์ชนแชมป์
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,800 บาท พร้อมถ้วยเวียน
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,100 บาท

การสมัคร EXECUTIVE TRIPLE GO ครั้งที่ 8

แบบฟอร์มสมัครแข่งขันหมากล้อม Executive Triple GO 8

กำหนดการ การแข่งขันหมากล้อม EXECUTIVE TRIPLE GO 8
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111 A – B
08.30 – 08.50น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
08.55 – 09.00น. กล่าวพิธีเปิด การแข่งขัน
09.00 – 10.30น. เริ่มการแข่งขัน กระดานที่ 1
10.40- 12.10น. เริ่มการแข่งขัน กระดานที่ 2
12.10-12.55น. ———-พักกลางวัน———–
13.00-14.30น. เริ่มการแข่งขัน กระดานที่ 3
14.40-16.10น. เริ่มการแข่งขัน กระดานที่ 4
16.20-17.50น. เริ่มการแข่งขัน กระดานที่ 5
18.10น. สรุปผลการแข่งขัน ถ่ายภาพร่วมกัน

กำหนดการแข่งขัน (รอบแชมป์ชนแชมป์)
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร สีลมปาร์ควิว ชั้น 1 ห้อง VIP GO ROOM
12.30 – 13.00น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน (เฉพาะแชมป์ในประเภท Division A แข่งกับแชมป์เก่า)
13.00 – 16.00น. เริ่มแข่งรอบแชมป์ชนแชมป์
16.00 – 16.30น. พิธีมอบรางวัล

ระบบการแข่งขัน
– ระบบ Swiss Pairing System /5รอบ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร)

กติกาการแข่งขัน
– ให้ผู้แข่งขันลำดับที่1ทำการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกสีหมาก (การเสี่ยงทายให้ใช้การกำเม็ดหมาก ทายคู่ ทายคี่)
– ให้ผู้แข่งขันฝ่ายที่ได้หมากดำเริ่มเล่นก่อน และตอนนับคะแนนต้องบวกแต้มต่อ 6.5 คะแนนให้กับฝ่ายขาว
(ใช้ระบบการนับคะแนนแบบญี่ปุ่น หากมีปัญหาเรื่องเชลยให้ใช้การนับแบบจีน)
– เวลาฝ่ายละ 45นาที {ไม่มีเบียวโยมิ กรณีผู้เล่นอีกฝ่ายใช้เวลาหมดถือว่าผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทันที}
– สำหรับผู้แข่งขันที่มาสายเกิน 15นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขันในรอบนั้น จะถือว่าผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทันที
– ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน)
– การตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการแข่งขัน
– แบ่งผู้เล่นเป็นฝ่ายละ 3 ท่านพร้อมจัดมือวางเรียงตามลำดับ
– ผู้เล่นลำดับที่1 ฝ่ายที่ถือหมากดำเป็นผู้เดินหมากก่อน ต่อจากนั้น ฝ่ายที่ถือหมากขาวลำดับที่1 ค่อยเดิน หมาก สลับกันไปตามลำดับ
– เมื่อถึงผู้เล่นฝ่ายขาวลำดับที่ 3 ผู้เล่นลำดับต่อไปจะวนกลับมา ฝ่ายดำลำดับที่ 1
– กรณียอมแพ้ ผู้เล่นฝ่ายที่ยอมแพ้ ทั้ง3 ท่าน ต้องยืนยันเห็นชอบเป็นเสียงเดียวกัน ทั้ง 3ท่าน
กรณีการทำผิดกฎ
– เมื่อมีการประท้วงว่ามีการเล่นผิดลำดับ จะหักแต้มฝ่ายที่วางผิดลำดับ 3แต้ม (และถือว่าหมากเม็ดนั้น ถูกต้องของผู้เล่นมือนั้น และให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ลำดับถัดไปจากมือนี้ เป็นผู้วางหมาก)
หากฝ่ายใด วางผิดลำดับหมากครบ3 ครั้ง จะถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ทันที
– เมื่อมีการวางลำดับผิด และไม่มีการประท้วงในรอบนั้นหรือมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครั้งนั้น จะถือว่าไม่มีการ เล่นผิดลำดับ
– ห้ามผู้เล่นพูดคุยปรึกษากัน หรือ ส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีม หากมีการจับได้ จะถือว่าทีมนั้นแพ้ทันที

รอบแชมป์ชนแชมป์

กติกาการแข่งขันรอบแชมป์ชนแชมป์
– ให้ผู้แข่งขันลำดับที่1ทำการเสี่ยงทายเป็นผู้เลือกสีหมาก (การเสี่ยงทายให้ใช้การกำเม็ดหมาก ทายคู่ ทายคี่)
– ให้ผู้แข่งขันฝ่ายที่ได้หมากดำเริ่มเล่นก่อน และตอนนับคะแนนต้องบวกแต้มต่อ 6.5 คะแนนให้กับฝ่ายขาว
– เวลาฝ่ายละ 90นาที {ไม่มีเบียวโยมิ กรณีผู้เล่นอีกฝ่ายใช้เวลาหมดถือว่าผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทันที}
– สำหรับผู้แข่งขันที่มาสายเกิน 15 นาทีหลังจากเริ่มการแข่งขัน จะถือว่าผู้เล่นฝ่ายนั้นแพ้ทันที
– ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน)
– การตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการแข่งขัน
– แบ่งผู้เล่นเป็นฝ่ายละ 3 ท่านพร้อมจัดมือวางเรียงตามลำดับ
– ผู้เล่นลำดับที่1 ฝ่ายที่ถือหมากดำเป็นผู้เดินหมากก่อน ต่อจากนั้น ฝ่ายที่ถือหมากขาวลำดับที่1 ค่อยเดิน หมาก สลับกันไปตามลำดับ
– เมื่อถึงผู้เล่นฝ่ายขาวลำดับที่ 3 ผู้เล่นลำดับต่อไปจะวนกลับมา ฝ่ายดำลำดับที่ 1
– กรณียอมแพ้ ผู้เล่นฝ่ายที่ยอมแพ้ ทั้ง3 ท่าน ต้องยืนยันเห็นชอบเป็นเสียงเดียวกัน ทั้ง 3ท่าน

กรณีการทำผิดกฎ
– เมื่อมีการประท้วงว่ามีการเล่นผิดลำดับ จะหักแต้มฝ่ายที่วางผิดลำดับ 3แต้ม (และถือว่าหมากเม็ดนั้น ถูกต้องของผู้เล่นมือนั้น และให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ลำดับถัดไปจากมือนี้ เป็นผู้วางหมาก)
หากฝ่ายใด วางผิดลำดับหมากครบ3 ครั้ง จะถือว่าฝ่ายนั้นแพ้ทันที
– เมื่อมีการวางลำดับผิด และไม่มีการประท้วงในรอบนั้นหรือมือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครั้งนั้น จะถือว่าไม่มีการ เล่นผิดลำดับ
– ห้ามผู้เล่นพูดคุยปรึกษากัน หรือ ส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีม หากมีการจับได้ จะถือว่าทีมนั้นแพ้ทันที

 

ข้อมูลรายการ แบบฟอร์มสมัครแข่งขันหมากล้อม Executive Triple GO 8

Displaying 1 - 22 of 22
ชื่อทีม ประเภทที่สมัคร ระดับฝีมือ (มือ1) ระดับฝีมือ (มือ2) ระดับฝีมือ (มือ3)
Triple P Division B 1 ดั้ง คิว คิว
คนน่ารัก 2018 Division B 1 ดั้ง คิว คิว
Go House MSN Division A 1 ดั้ง 4 ดั้ง 4 ดั้ง
M A P Division B 1 ดั้ง คิว คิว
K.talk Division A 4 ดั้ง 2 ดั้ง 4 ดั้ง
คิดยากจังเลย Division B 1 ดั้ง คิว คิว
BPK TG Division A 5 ดั้ง 4 ดั้ง 1 ดั้ง
Tcc PNB Division B 1 ดั้ง คิว คิว
ขอชนะแค่รอบเดียว Division B 1 ดั้ง คิว คิว
n2m Division A 5 ดั้ง 4 ดั้ง 1 ดั้ง
แบงค์หน้ามอขอสามหอ Division A 2 ดั้ง 4 ดั้ง 4 ดั้ง
LnwBankZa007 Division A 2 ดั้ง 4 ดั้ง 4 ดั้ง
สาธิตจุฬา Division B 1 ดั้ง คิว คิว
Power Go Girls Division A 1 ดั้ง 1 ดั้ง 1 ดั้ง
สามใบเถา Division B 1 ดั้ง คิว คิว
Epic warrior Division A 1 ดั้ง 2 ดั้ง 3 ดั้ง
ดั้ง bgsgo Division B 1 ดั้ง คิว คิว
สาวเดือดแห่งแก๊งนมปั่น Division B 1 ดั้ง คิว คิว
Dugtrio Division B 1 ดั้ง คิว คิว
ไม่ได้แชมป์ ไม่รู้จะว่าไง Division B 1 ดั้ง คิว คิว
ชิวชิว Division A 3 ดั้ง 1 ดั้ง 3 ดั้ง
TKP Division B 1 ดั้ง คิว คิว
ชื่อทีม ประเภทที่สมัคร ระดับฝีมือ (มือ1) ระดับฝีมือ (มือ2) ระดับฝีมือ (มือ3)
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 22 of 22