ใบประกาศนียบัตร ระดับคิว (Kyu)


 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ตัดสินผลงานการออกแบบใบประกาศนียบัตรระดับคิว
โดยผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 23 ผลงาน และผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบใบประกาศนียบัตรได้แก่ คุณภาวินี ลายบัว ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท และใบประกาศนี้จะถูกนำไปใช้เป็นใบประกาศนียบัตรรับรองระดับฝีมือหมากล้อมแบบใหม่ต่อไป
ทางชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีมาในโอกาสนี้ด้วยครับ