เริ่มแล้วการแข่งขันหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร – ระนองเกมส์


การแข่งขันหมากล้อม ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์  ข้อมูลข่าวสารของการแข่งขันหมากล้อมและกีฬาอื่นๆ ในปีนี้ค่อนข้างจะหาข้อมูลยากหน่อยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะหาข้อมูลของการแข่งขันครั้งนี้มาให้แฟนๆ หมากล้อมให้ได้มากที่สุดนะครับ

นายประภาส พัฒน์ชูชีพ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพล อินทรเทศ กรรมการฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิด

ประเภทและกำหนดการแข่งขันหมากล้อม
หมากล้อมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แข่งขันที่สนามวิทยาลัยชุมชนระนองครับ มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ ประเภทคู่ชาย, คู่หญิง, คู่ผสม, บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม, ทีมชาย และ ทีมหญิง
ซึ่งแต่ละประเภทจะทำการแข่งขันตามวัน ดังนี้
คู่หญิง, คู่ชาย, คู่ผสม  17-19 มีนาคม 2560
บุคคลชาย, บุคคลหญิง, ทีมผสม 20-22 มีนาคม 2560
ทีมชาย และ ทีมหญิง 23-25 มีนาคม 2560

ภาพการแข่งขันหมากล้อม (วันแรก) กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์