เปิดรับสมัครการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยแข่งขันหมากล้อมในรายการ 39th World Amateur Go Championship


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยแข่งขันหมากล้อมในรายการ 39th World Amateur Go Championship ในวันเสาร์ที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 

ในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันหมากล้อมในรายการ 39th World Amateur Go Championship ซึ่งจะเเข่งขันระหว่างวันที่ 2-9 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี่…

กำหนดการเเข่งขันคัดเลือกตัวเเทนประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 20-21 มกราคม 2561
จับฉลากแบ่งสายเวลา 8.30 น.
ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2
คุณสมบัติ :

1.1  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
1.2  นักกีฬาเพศชายต้องมี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,400 คะเเนน หรือมีระดับฝีมือ 2ดั้งเพชร หรือ 3ดั้งเพชร ตามทำเนียบดั้งของสมาคมฯ
1.3  นักกีฬาเพศหญิงต้องมี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะเเนน
1.4  กรณีที่ผู้สมัครแข่งขันมีระดัยฝีมือ 5 ดั้งขึ้นไป และมี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,500 คะแนน ให้ได้สิทธิเป็นมือวางเรียงตามลำดับ โดยพจารณาจากคะเเนน
1.5  คะเนน GAT POINT อ้างอิงจากทำเนียบดั้งไทย วันที่ปิดรับสมัคร : 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
————————————–
เงื่อนไข: คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจำนวน 1คน โดยใช้ระบบแพ้คัดออก (knock out)โดยให้ผู้ชนะเลิสได้สิทธิในการเป็นตัวเทนฯ
เริ่มจับฉลาก เวลา 8.30 น. หากมาหลังจากเริ่มจับฉลากจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการเเข่งขัน (จำนวนรอบขึ้นอยู่กับผุ้เข้าร่วมการเเข่งขัน)
เวลาการเเข่งขันฝ่ายละ 60 นาที เบียวโยมิ 10 วินาที 1 ครั้ง
ผู้ชนะเลิศจะได้สิทธิเป็นตัวเเทนประเทศไทย
*******ปิดรับสมัครวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
——————————–
โดยการเเข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่  1  เเข่งวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
เป็นการเเข่งขันคัดตัวระหว่างนักกีฬาเพศหญิง มี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,100 คะเเนน
และนักกีฬาที่มีระดับฝีมือ 2ดั้งเพชร และ3ดั้งเพชร เเข่งคัดตัวนักกีฬาเพื่อเข้ารอบที่ 2 จำนวน 2คน
รอบที่  2 เเข่งวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
เป็นการเเข่งขันระหว่างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จำนวน 2คน เเละนักกีฬาที่มี GAT Point ไม่ต่ำกว่า 1,400 คะเเนน เพื่อคัดเลือกให้ผู้ชนะเลิสได้สิทธิในการเป็นตัวเทนฯจำนวน 1คน

หมายเหตุ
หากมีผู้สมัครรวมกันไม่เกิน 16 คน กำหนดให้ทำการเเข่งขันคัดเลือกตัวเเทนประเทศไทย ในวันอาทิตย์ 21 มกราคม 2561 เพียงวันเดี่ยวเท่านั้น
(กำหนดการมีการเเก้ไขตามความเหมาะสม)