สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560


ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111 AB


 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
– ผู้ขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง
– รับสมัครเพียง 120 คน เท่านั้น
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น
– ค่าสมัครสอบท่านละ 500 บาท สอบได้จำนวน 5 กระดาน
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 101-8-86032-8 ประเภทสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร (พร้อมส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินของท่าน)

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับใบประกาศนียบัตร