สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น3 จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย


 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
– ผู้ขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง
– รับสมัครเพียง 150 คน เท่านั้น
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น
– ค่าสมัครสอบท่านละ 500 บาท สอบได้จำนวน 5 กระดาน
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 101-8-86032-8 ประเภทสะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร (พร้อมส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินของท่าน)

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2561

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับใบประกาศนียบัตร

กำหนดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561

ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น3

8.30-9.00       ลงทะเบียน

9.00-9.30       ประธานกล่าวเปิดงานพร้อมถ่ายรูปรวมกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่าน

9.30-12.00     สอบวัดระดับฝีมือ (ปิดรับกระดานสุดท้ายช่วงเช้าเวลา 11.30น.)

12.00-13.00   พักรับประทานอาหาร

13.00-15.30    สอบวัดระดับฝีมือ

(ปิดรับขอสอบกระดานสุดท้ายช่วงบ่ายเวลา 15.30น.)

15.30-16.00 กิจกรรมชิงรางวัล

16.30. มอบใบประกาศ สำหรับ. ผู้สอบผ่านพร้อมถ่ายภาพ /  ประธานกล่าวปิดงาน