สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ย่าโมโอเพ่น คร้้งที่ 11


สโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมสนับสนุน บมจ. ซีพี ออลล์, เจ้าสัว, บริษัทสากลปิโตเลียม 1987 จำกัด, บริษัท ฮอนด้าเกริกไกร, น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ พัลซ่า, ซ่งไถ่, สภาอุตสาหกรรม, ศูนย์การค้าเทอร์มินอบ 21 จัดการแข่งขันหมากล้อม “ย่าโมโอเพ่น คร้้งที่ 11” ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ฮอล 2-3 จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันย่าโมโอเพ่นครั้งที่11 ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 167 คน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.Friendship 48 คน, Kyu บุคคลทั่วไป 21 คน, Kyu อายุไม่เกิน15ปี 64 คน, ดั้ง 34คน  โดยมีต่างชาติเข้าร่วมแข่งขัน 4 คน ไต้หวัน2 จีน 1 เกาหลี1 ในประเภทดั้ง


พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พลโทวิชัย แชจอหอ ท่านแม่ทัพภาคที่ 2ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และคุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ร่วมเปิดงาน

 

ผลการแข่ขัน ย่าโมโอเพ่น คร้้งที่ 11 ดังต่อไปนี้

ผลการแข่งขันประเภทดั้ง (บุคคลทั่วไป)

  

ประเภทดั้ง (บุคคลทั่วไป)
รางวัลชนะเลิศ Mr. Yang Yu Xiang
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คิมฮยอบ คิม

 

ประเภทคิว (บุคคลทั่วไป)

ประเภทคิว (บุคคลทั่วไป)

รางวัลชนะเลิศ กันตพนธ์ อร่ามศาสตร์
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 อนุชา ฉายกระจ่าง
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 มัชฌิมา ขวัญใจ

 

ประเภทคิว (อายุไม่เกิน 15 ปี)

ประเภทคิว (อายุไม่เกิน 15 ปี)

รางวัลชนะเลิศ ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สุรภา ปัญจภักดี
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ศิวกร เชาว์เลิศเสรี

 

ประเภท FRIENDSHIPS

ประเภท FRIENDSHIPS

รางวัลชนะเลิศ วิปัศยา คูพิมาย
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ปวริศ อิ่มวิเศษ
รองวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กณิศ นามศิริพงศ์พันธ์

Gallery ย่าโมโอเพ่น คร้้งที่ 11