ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

หมายเหตุ : –  ราคาสอบกับ อ.สุจินสำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 500 บาท ระดับ 5 ดั้ง ราคา 600 บาท ระดับ 6 ดั้ง ราคา 700 บาท ส่วนการสอบ 1 ดั้ง กับอาจารย์ท่านอื่นยังคงราคาเดิม 200 บาท

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

 

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลรายการ ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

Displaying 1 - 50 of 140 1 2 3
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
อานันท์ รอดประเสริฐ 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 08/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ษาวารี พันธเสน 08/02/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 01/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ธนวัต เตชะถาวร 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
สุพิเศษ ศสิวิมล 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ปารมี สุธีรัตน์ 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
ณวิภู รัตนนิตย์ 25/01/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธนกร โรจน์วีระ 25/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 11/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 11/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 11/01/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 11/01/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ภัทรเทพ เทวกุล ณ อยุธยา 04/01/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ชนาธิป สาทสุทธิ 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัญฑิตกุล 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 28/12/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส 21/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล 21/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 21/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณลัย 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 30/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 23/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ติณณ์ โภชนพันธ์ 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 16/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 16/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 09/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 09/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
นิติเทพ สังข์สวน 02/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 09/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ปวริศ จารุอำไพแสง 02/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 02/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง อ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
อนุสรณ์ ยวนกลาง 02/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง อ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่มา
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 140 1 2 3