ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

  • รอบสอบปกติคือทุกวันพฤหัสบดี ถ้าต้องการสอบวันอื่น กรุณาโทรนัด 02-6482910 เป็นกรณีพิเศษ

ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันจันทร์ เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันจันทร์  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

หมายเหตุ : การนัดสอบครั้งต่อไปต้องเว้นระยะห่างกัน 30 วัน

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/85 อาคารสีลมปาร์ควิว ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-6320491

 

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลรายการ ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

Displaying 1 - 29 of 29
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
มัชฌิมา ขวัญใจ 04/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐชนนท์ เลี่ยมวัฒนสุธา 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
พุทธิโชติ ภรณวลัย 27/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
มัชฌิมา ขวัญใจ 20/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
สุวิจักขณ์ บางม่วง 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
ชนาธิป อาจอาษา 07/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ 07/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล 20/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุวิจักขณ์ บางม่วง 20/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณวิภู รัตนนิตย์ 06/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 06/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 06/04/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 06/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 30/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง สอบผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 30/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 16/03/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
เทพพทักษ์ กระแจะจันทร์ 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 19/10/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 09/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 19/05/2016 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 12/05/2016 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง สอบผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 12/05/2016 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สอบผ่าน
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 29 of 29