ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

หมายเหตุ : การนัดสอบแต่ละครั้ง ต้องมีผู้สอบอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

 

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลรายการ ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

Displaying 1 - 50 of 90 1 2
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดม 10/10/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สอบเฉพาะวันพฤหัสครับ
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 26/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
นิติเทพ สังข์สวน 28/09/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 12/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 28/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ปวริศ จารุอำไพแสง 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์ 07/09/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 31/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศุภาชัย 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พิชญาวรรษ อินทนนท์ 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปฏิภาณ เทียนไธสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธรรศกร รุ่งนิรันดร 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 10/08/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์ 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 22/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พิชญาวรรษ อินทนนท์ 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 16/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
อรุณกร ประทุมวัน 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 90 1 2