ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี (ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป)

หมายเหตุ :

– อ. สุจินติดภาระกิจ วันพฤหัสที่ 5 เม.ย. เลื่อนเป็นสอบวันพุธที่ 4 เม.ย. และจะเปิดสอบอีกครั้งวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61

–  ราคาสอบกับ อ.สุจินสำหรับ 1-4 ดั้ง กระดานละ 500 บาท ระดับ 5 ดั้ง ราคา 600 บาท ระดับ 6 ดั้ง ราคา 700 บาท ส่วนการสอบ 1 ดั้ง กับอาจารย์ท่านอื่นยังคงราคาเดิม 200 บาท

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

 

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลรายการ ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

Displaying 1 - 50 of 186 1 2 3 4
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
ณวิภู รัตนนิตย์ 26/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ปารมี สุธีรัตน์ 03/05/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ษาวารี พันธเสน 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
สหชวกร ดวงผุยทอง 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
ไชยกานต์. กาญจนศิลป์ 19/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 04/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย 04/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 04/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ผ่าน
เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ 05/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง อ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
อรุณกร ประทุมวัน 05/04/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง อ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
ชนาธิป สาทสุทธิ 05/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง อ.สุจินสะดวกสอบวันพุธที่ 4 เม.ย.
ปารมี สุธีรัตน์ 19/04/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
Punnaris Ittisakulchai 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
Pannapat Ittisakulchai 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธนกร โรจน์วีระ 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 29/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 29/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 22/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อานันท์ รอดประเสริฐ 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 22/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปารมี สุธีรัตน์ 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 15/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 15/03/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ริบะคา วงศ์ชูแก้ว 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง ไม่ผ่าน
ฉัฐวีณ์ เบญจปรีชาสิทธิ์ 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
สหชวกร ดวงผุยทอง 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
ณวิภู รัตนนิตย์ 01/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง หยุด วันมาฆบูชา
ศิวกร เชาว์เลิศเสรี 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
อครพล บุญกล่ำ 15/03/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 22/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
อานันท์ รอดประเสริฐ 15/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจาก อ.สุจิน ติดภารกิจ
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 08/02/2018 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ษาวารี พันธเสน 08/02/2018 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 186 1 2 3 4