ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

  • รอบสอบปกติคือทุกวันพฤหัสบดี ถ้าต้องการสอบวันอื่น กรุณาโทรนัด 02-6482910 เป็นกรณีพิเศษ

ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ทุกวันจันทร์ เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันจันทร์  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

การนัดสอบครั้งต่อไปต้องเว้นระยะห่างกัน 30 วัน

สถานที่สอบ : 55/85 อาคารสีลมปาร์ควิว ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (สมาคมฯ)

โทร : 02-6320491

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลรายการ ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

Displaying 1 - 12 of 12
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 30/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
ไอรัก ฟูกูฮาระ 30/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ไอรัก ฟูกูฮาระ 30/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
นิติเทพ สังข์สวน 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ชนาธิป สาทสุทธิ 16/03/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
เทพพทักษ์ กระแจะจันทร์ 16/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 19/10/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 09/03/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา.
ชนาธิป สาทสุทธิ 19/05/2016 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 12/05/2016 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง สอบผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 12/05/2016 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สอบผ่าน
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 12 of 12