ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันจันทร์ เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันจันทร์  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

หมายเหตุ : การนัดสอบครั้งต่อไปต้องเว้นระยะห่างกัน 30 วัน

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/85 อาคารสีลมปาร์ควิว ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-6320491

 

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลรายการ ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

Displaying 1 - 50 of 76 1 2
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
ปวริศ จารุอำไพแสง 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ศุภาชัย 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
พิชญาวรรษ อินทนนท์ 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
นิติเทพ สังข์สวน 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ปฏิภาณ เทียนไธสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ไอรัก ฟูกูฮาระ 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
สุพิเศษ ศศิวิมล 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ปวริศ จารุอำไพแสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ธรรศกร รุ่งนิรันดร 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ปวริศ จารุอำไพแสง 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 10/08/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
กิรกร กฤตศรัณย์ 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 22/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
ณัชชา 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ปวริศ จารุอำไพแสง 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
พิชญาวรรษ อินทนนท์ 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
ไอรัก ฟูกูฮาระ 16/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
อรุณกร ประทุมวัน 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง รอการพิจารณา
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 15/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 08/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
พุทธิโชติ ภรณวลัย 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 01/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 25/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สมัครรอบหน้าครับ เนื่องจากเหล่าซือไปประเทศจีน
อรุณกร ประทุมวัน 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 18/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 18/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
พุทธิโชติ ภรณวลัย 11/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ยกเลิก
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม 11/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 04/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
อรุณกร ประทุมวัน 04/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
วรท ตัณพิสุทธิ์ 04/05/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
มัชฌิมา ขวัญใจ 04/05/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง รอการพิจารณา
วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์ 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
อรุณกร ประทุมวัน 27/04/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 76 1 2