ทางสมาคมฯจะทำการ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนและนัด อ.สุจิน ( 3 ดั้ง มืออาชีพ) ทุกวันอังคาร เพื่อยืนยันการสอบในวันพฤหัสบดี ผู้ที่จองคิวนัดสอบหลังวันอังคาร  กรุณานัดวันสอบเป็นวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

หมายเหตุ : การนัดสอบแต่ละครั้ง ต้องมีผู้สอบอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

สถานที่สอบ : (สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยฯ) 55/123-127 อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โทร : 02-632-0491

 

การสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 1 ดั้ง และ การเลื่อนระดับฝีมือ ของทางสมาคม

ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อมูลรายการ ลงชื่อนัดขอสอบดั้งกับ อ.สุจิน

Displaying 1 - 50 of 113 1 2 3
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
พุทธิโชติ ภรณวลัย 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
วรัญญ์ภัสร์ ภรณลัย 14/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง รอการพิจารณา
ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง confirm
ปวริศ จารุอำไพแสง 07/12/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์ 30/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 23/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ติณณ์ โภชนพันธ์ 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิทวัส เวทย์ศุรกฤต 16/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 16/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 16/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 09/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย 09/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
นิติเทพ สังข์สวน 02/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย 09/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง ยกเลิก เนื่องจากผู้สอบไม่ครบ 3 คน
ปวริศ จารุอำไพแสง 02/11/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง confirm
วีระยุทธ ศรีเพ็ชร 02/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 4 ดั้ง อ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
อนุสรณ์ ยวนกลาง 02/11/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 3 ดั้ง อ.สุจิน ขอเลื่อนเป็น 16.00 น. เนื่องจากติดภารกิจ
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 5 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่มา
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 19/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดม 10/10/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง สอบเฉพาะวันพฤหัสครับ
พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล 26/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง สมาคมฯ ปิดบริการ เนื่องจากพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร.9
นิติเทพ สังข์สวน 28/09/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรวัฒน์ ธันญะทวี 12/10/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เลื่อนไปสัปดาห์หน้า
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม 28/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 14/09/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์ 07/09/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ชนาธิป สาทสุทธิ 31/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
วรท ตัณพิสุทธิ์ 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 24/08/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ศุภาชัย 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
พิชญาวรรษ อินทนนท์ 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นิติเทพ สังข์สวน 27/07/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปฏิภาณ เทียนไธสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ไอรัก ฟูกูฮาระ 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
สุพิเศษ ศศิวิมล 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 27/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ธรรศกร รุ่งนิรันดร 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
ปวริศ จารุอำไพแสง 20/07/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง ไม่ผ่าน
นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย 10/08/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 2 ดั้ง ไม่ผ่าน
กิรกร กฤตศรัณย์ 22/06/2017 14.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 22/06/2017 16.00 น. ขอสอบขึ้น 1 ดั้ง เหล่าซือติดภารกิจ
ชื่อ-สกุล วันที่นัดสอบ เวลานัดสอบ ระดับที่ทำการขอสอบ สถานะ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 113 1 2 3