รางวัล Iwamoto ประจำปี 2018


รางวัล Iwamoto Worldwide จัดโดย European Go Cultural Center (EGCC) เป็นงานประกวดระดับโลกที่ให้รางวัลแก่ ผู้ที่ส่งเสริมและเผยแพร่หมากล้อมซึ่งมีอยู่จริงและวัดผลได้โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด รางวัลประกอบไปด้วย 3 อันดับ ได้แก่รางวัลชนะเลิศ 1,000 ยูโร อันดับที่สอง 500 ยูโรและอันดับที่สาม 500 ยูโร

 

ช่วงเวลารับสมัครโครงการ เริ่ม 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 (ภายใน 12.00น.)

 

ท่านสามารถสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.iwamoto-awards.com/index.php