รับสมัครการแข่งขันหมากล้อม STANDARD RATING & FRIENDSHIP GAME ครั้งที่ 1/2560


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ  ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560”  ณ  หอประชุมใหญ่  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวัน เสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560  สามารถสมัครโดยการกรอกฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ…สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2560

ดาวโหลด จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขัน

คลิกที่นี่เพื่อ สมัครแข่งขันประเภททีม

คลิกที่นี่เพื่อ สมัครแข่งขันประเภทเดี่ยว

การแข่งขันในครั้งนี้มี 5 ประเภท ได้แก่

ประเภทบุคคล Premier Gold (รับสมัคร 32 คน) ระดับฝีมือ    2     Dan ขึ้นไป
ประเภทบุคคล  Premier Silver (รับสมัคร 32 คน) ระดับฝีมือ    1      Dan
ประเภทบุคคล High Kyu ระดับฝีมือ    1-4  Kyu

ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น          ( ป.1-ป.3 )  (รับสมัคร 32 คน)

ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย    ( ป.4-ป.6 ) (รับสมัคร 32 คน)

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น            ( ม.1-ม.3 ) (รับสมัคร 32 คน)

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย        ( ม.4-ม.6 ) (รับสมัคร 32 คน)

ประเภทบุคคล  Low  Kyu  ระดับฝีมือ    5-8  Kyu

ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น          ( ป.1-ป.3 ) (รับสมัคร 64 คน)

ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย    ( ป.4-ป.6 ) (รับสมัคร 64 คน)

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น            ( ม.1-ม.3 ) (รับสมัคร 64 คน)

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย        ( ม.4-ม.6 ) (รับสมัคร 32 คน)

ประเภททีม 3 คน  (Friendship Game) ระดับฝีมือ    ต่ำกว่า 9 Kyu

ระดับ อนุบาล (อ.1 – อ.3)

ระดับ ประถมศึกษาตอนต้น          ( ป.1-ป.3 )

ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย    ( ป.4-ป.6 )

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น            ( ม.1-ม.3 )

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย        ( ม.4-ม.6 )

*** หมายเหตุ  ประเภททีม 3 คน  ( Friendship Game ) แข่งขันโดยใช้กระดานขนาด  9×9 ในการแข่งขัน

 

กำหนดการแข่งขัน Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560 ในแต่ละประเภท

ประเภททีม (Friendship Game)

08.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด
  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ชี้แจง กฎ กติกา การแข่งขัน
09.00 – 09.30 น. การแข่งขันรอบที่ 1
09.45 – 10.15 น. การแข่งขันรอบที่ 2
10.30 – 11.00 น. การแข่งขันรอบที่ 3
11.15 – 11.45 น. การแข่งขันรอบที่ 4
11.45 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 13.00 น. การแข่งขันรอบที่ 5
13.30 – 14.00 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

ประเภทบุคคล (Individual)

08.00 – 08.30  น. ตรวจสอบรายชื่อ และ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ชี้แจง กฎ กติกาการแข่งขัน
08.30 – 09.20 น. การแข่งขันรอบที่ 1
09.30 – 10.20 น. การแข่งขันรอบที่ 2
10.30 – 11.20 น. การแข่งขันรอบที่ 3
11.20 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 12.50 น. การแข่งขันรอบที่ 4
13.00 – 13.50 น. การแข่งขันรอบที่ 5
14.30 – 15.00 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

****หมายเหตุ

– ผู้เข้าแข่งขัน แต่งกายตามเครื่องแบบสถานศึกษา

– ผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับรางวัลที่ 1-3 ต้องแข่งขันประเภทที่สูงขึ้น

   ***  ยกเว้นรุ่น High Kyu ได้รางวัล 1-3 ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง

   ***   ยกเว้นรุ่น ประเภททีม 3 คน  ( Friendship Game) ระดับอนุบาล

– ผู้เข้าแข่งขันในประเภท Premier League ต้องมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบดั้ง

รางวัลการแข่งขัน Standard rating & Friendship Game ครั้งที่ 1/2560

ประเภทบุคคล

รางวัลชนะเลิศ                                       ถ้วยรางวัล, เหรียญทอง และ ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                             เหรียญเงิน และ ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                             เหรียญทองแดง และ ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 3-4                          ประกาศนียบัตร

ประเภททีม Friendship  (ทีม 3 คน)

รางวัลชนะเลิศ                                       ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1                             ประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2                             ประกาศนียบัตร