รับสมัครแข่งขันหมากล้อม 9*ก้าว GO Tournament 


ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันหมากล้อม 9×9  GO TOURNAMENT 2018  ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6

ขอเชิญนักกีฬาหมากล้อมที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน 

– รุ่นบุคคลทั่วไป
1. High Dan (4 ดั้งขึ้นไป)
2. Low Dan (1-3 ดั้ง)
3. Kyu (ไม่จำกัดคิว)

– รุ่นนักเรียน (ฝีมือระดับคิว เท่านั้น)
4. มัธยมปลาย/ปวช. (ไม่จำกัดคิว)
5. มัธยมต้น (ไม่จำกัดคิว)
6. ประถม 5-6 (ต่ำกว่า8คิว)
7. ประถม 5-6 (1-8 คิว)
8. ประถม 3-4 (ต่ำกว่า 8 คิว)
9. ประถม 3-4 (1-8 คิว)
10. ประถม 1-2 (ต่ำกว่า 8 คิว)
11. ประถม 1-2 (1-8 คิว)

รางวัลการแข่งขัน
1. ประเภท High DAN
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 4,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 500 บาท
-รางวัลชมเชย 6 อันดับ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร

2.ประเภท Low Dan
– รางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 3,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 1,000 บาท
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล 500 บาท
-รางวัลชมเชย 6 อันดับ ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร

3.ประเภทที่ 3-11
– ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร ประเภทละ 9 ถ้วยรางวัล

กฏ กติกาการแข่งขัน

1.ใช้ระบบการแข่งขันแบบ Swiss System แข่งขัน 6 รอบ (ไม่มีตกรอบ)

2. แข่งขันกระดาน 9×9 ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่น และ เสี่ยงทายเลือกสีหมาก โดยมีแต้มต่อ (โคมิ) ดังนี้
– ประเภท Dan แต้มต่อ 5.5 คะแนน
– ประเภท Kyu แต้มต่อ 3.5 คะแนน

3. เวลาการแข่งขันรอบละ 30 นาที โดยไม่มีนาฬิกาจับเวลา เมื่อหมดเวลา Main time คู่ไหนที่ใช้เวลานานเกินกว่าที่ควร กรรมการจะใช้นาฬิกาจับเวลาต่อเวลาพิเศษ โดยให้เวลาฝ่ายละ 5 นาที หากฝ่ายใดเวลาหมดจะถูกปรับแพ้ทันที

4 .หากผู้เข้าแข่งขันไม่มาที่โต๊ะแข่งขันภายในเวลา 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้น

5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย (เช่น กางเกงขายาว ใส่รองเท้าผ้าใบ ห้ามใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด)

6. ห้ามใช้มือถือ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใดๆ ระหว่างการแข่งขัน หากพบว่ามีการใช้เครื่องมือช่วยในการแข่งขัน **จะถูกปรับแพ้ทันที**

7. คำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด

หลักเกณฑ์การสมัครลงรุ่นนักเรียนให้นับจาก “วันเปิดภาคเรียน”

ตัวอย่างเช่น เรียนชั้น ป.1 เปิดเทอมวันที่ 21 พ.ค.2561 จะขึ้น ป.2
**แต่แข่งวันที่ 20 พ.ค. 2561 (ยังไม่เปิดเทอม)** ให้นับเป็น ป.1

– ค่าสมัครท่านล่ะ 300 บาท สมัครทาง www.thaigo.org
กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานการโอนค่าสมัคร
บัญชี นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 0033755937

ติดต่อข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
0894515919 คุณจักร์