รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม 12th Thai Japanese Igo Friendship Game


 

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อมรายการ 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game  ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:15– 16:00น. ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2

คุณสมบัติ : นักกีฬาระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป (อ้างอิงจากทำเนียบดั้งไทย)

เงื่อนไข: รับสมัครนักกีฬาจำนวน 5 ท่านเท่านั้น
***********************************************************

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วม Teaching Game ในรายการ 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:15– 15:30น. ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2

คุณสมบัติ : นักกีฬาระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป (อ้างอิงจากทำเนียบดั้งไทย) จำนวน 5 ท่าน

นักกีฬาระดับฝีมือ 1-3 ดั้งขึ้นไป (อ้างอิงจากทำเนียบดั้งไทย) จำนวน 5 ท่าน
*****************************************************************

 

 

หมายเหตุ (สำคัญมาก)

นักกีฬาสามารถสมัครได้แค่ประเภทเดียวเท่านั้น เช่นสมัครแข่งขัน ก็ไม่มีสิทธิเข้าร่วม Teaching Game เป็นต้น

ปิดรับสมัครวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 (12.00 น.) หรือมีผู้สมัครเข้ามาครบตามจำนวน

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามได้ที่ K.คณิน 02-648-2910

 

กำหนดการแข่งขัน

THAI – JAPANESE IGO FRIENDSHIP MATCH

FEBRUARY 24, 2018  AT 2ND FLOOR, SILOM PARKVIEW BUILD IN  SATURDAY, FEBRUARY 24, 2018

 09:15 hrs.                    2nd floor, Silom Parkview building

Coffee and Tea served

09:30 hrs.                    Welcome Speech by Mrs.Vanthanee Namasonthi

Friendship Match

10:00 -11:30 hrs.         Friendship Game I

11:30 -12:30 hrs.         Lunch

12:30 -14:00 hrs.         Friendship Game II

14:00 -15:30 hrs.         Friendship Game III

15:30 – 16:00 hrs.        Presentation of Awards

18:00 hrs.                    Departing Bangkok for Chiangmai.

***************************************************************************

Teaching Game

10:00 – 12:30 hrs.      Teaching Game by  Mr.  MURAOKA  SHIGEYUKI 9DP

Mrs. MURAOKA  MIKA 3DP

12:30 – 15:30 hrs.      Teaching Game by  Mr. MURAOKA  SHIGEYUKI 9DP

Mrs. MURAOKA  MIKA 4DP

***************************************************************************