ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพเข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”


ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

เข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

กรุงเทพฯ จัดคัดตัวแทนนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพเข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2561

แบบฟอร์มสมัครแข่งคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

คัดตัวแทนทั้งหมด 12 คน

-ผู้ชาย 6 คน

-ผู้หญิง 6 คน

การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system

โคมิ 6.5 แต้ม

เวลาฝ่ายละ 45 นาที

คุณสมบัติ

–อายุไม่เกิน 20 ปี–

  1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
  2. ผู้ชายระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ต้องมีรายชื่อในทำเนียบดั้งของทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย)
  3. ผู้หญิงระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ต้องมีรายชื่อในทำเนียบดั้งของทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย)
  4. ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพแล้ว***ผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองที่
    สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ(ไทย-ญี่ปุ่น)
    อาคารกีฬาเวส 3 ถนน มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

*ในกรณีที่ผู้หญิงระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไปไม่ครบ 6 คน จะทำการคัดตัวที่เหลือในระดับฝีมือ high คิว (4-1 คิว) (ต้องมีใบเซ็นชื่อผ่านคิวของสมาคม หรือสอบผ่านจากส่วนกลางโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดสอบ) จนครบตามจำนวน

–หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560– ก่อนเวลา 19.00 น.

***เนื่องจากเลื่อนการกำหนดการคัดตัวฯ หลบวันแข่งขันรายการต่างๆ ดังนั้นนักกีฬาที่คัดตัวได้เป็นตัวแทนต้องเตรียมนำเอกสารมาให้อย่างช้าที่สุดในวันแข่ง (เอกสารไม่ครบตัดสิทธิ์ ให้ลำดับถัดไป) เพราะเส้นตายที่ต้องส่งเอกสารให้ สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือวันที่ 28 ส.ค. 

เอกสารมีดังนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 6 ใบ

 

กำหนดการคัดตัวกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่  27 สิงหาคม  2560

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.                                    รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)