ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ เข้าแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”


ประกาศคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

เข้าแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”

กรุงเทพฯ จัดคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพเข้าแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 

 

แบบฟอร์มสมัครแข่งคัดตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมกรุงเทพฯ

กติกาการสมัคร (สำคัญมาก !!!) ก่อนสมัครเข้าแข่งขัน กรุณาอ่านเงื่อนไขก่อน เพื่อทำความเข้าใจ

คัดตัวแทนทั้งหมด 12 คน

-ผู้ชาย 6 คน

-ผู้หญิง 6 คน

การแข่งขันใช้ระบบ Swiss system

โคมิ 6.5 แต้ม

เวลาฝ่ายละ 45 นาที

คุณสมบัติ

  1. สามารถเข้าฝึกซ้อมตามที่ผู้ควบคุมทีมกำหนดได้
  2. ต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ต้องมีรายชื่อในทำเนียบดั้งของทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย)
  3. ขึ้นทะเบียนเป็นนักกีฬากรุงเทพแล้ว

*ในกรณีที่ผู้หญิงระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไปไม่ครบ 6 คน จะทำการคัดตัวที่เหลือในระดับฝีมือ high คิว (4-1 คิว) (ต้องมีใบเซ็นชื่อผ่านคิวของสมาคม หรือสอบผ่านจากส่วนกลางโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดสอบ) จนครบตามจำนวน

–หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561– ก่อนเวลา 19.00 น.

สถานที่จัดแข่ง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

อาคารสีลมปาร์ควิว ชั้น 2 ซอยศาลาแดง 2

ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

**เพื่อความสะดวกสำหรับนักกีฬาสามารถเตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 6 ใบ และสำเนาบัตรนักกีฬาหรือบัตรประชาชน 6 ใบ ในกรณีที่คัดตัวติดจะได้สามารถส่งได้ทันที**

กำหนดการคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมหญิงกรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่  10  กุมภาพันธ์  2561

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.                                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)

 

 

กำหนดการคัดตัวนักกีฬาหมากล้อมชายกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่  11  กุมภาพันธ์  2561

ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

09.00 – 10.30 น.                                  การแข่งขันรอบที่ 1

10.45 – 12.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 2

12.15 – 13.15 น.                                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 14.45 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 3

15.00 – 16.30 น.                                   การแข่งขันรอบที่ 4

16.45 – 18.15 น.                                    การแข่งขันรอบที่ 5 (ถ้ามีผู้สมัครคัดตัวแทนเกิน 16 คน)