ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13” ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 30 คน รวมทั้งกรรมการชมรมกีฬาจังหวัดต่างๆ ครู อาจารย์ กว่า 60 คน

img_0871-copy img_0869-copy

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณโตมร จันทรา กรรมการบริหารสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

img_0886-copy 14713697_709458672539407_4347537685868445182_n

ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม หรือ Go CO-ED เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2545 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และได้รับความสนใจจากเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปี มีจุดมุ่งหมายของการจัดค่ายฯเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชนที่มีความรักและสนใจในกีฬาหมากล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่หมากล้อมสู่สถานศึกษาและชุมชนของตนให้ประสบความสำเร็จมีเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจภายในค่าย ดังนี้

1.แนะนำตนเองและถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมหมากล้อมที่ผ่านมา

img_0912 img_0913

2. WORKSHOP: ประโยชน์ของหมากล้อม กับ จิตวิทยาการสอน โดย คุณมติ ทาเจริญศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก คณะ การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

img_1030

4. WORKSHOP: ภาวะผู้นำ (กาย วาจา ใจ) สำหรับเยาวชนรักหมากล้อม โดย ม.อภินพ การุณยเลิศ ผจก.ห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

15327517_10157793272480035_416537749361463071_n

5.กิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ และ สักการะองค์พระปฐมเจดีย์

img_1222  img_1182 img_1215 img_1211

6. WORKSHOP: เทคนิคการนำเสนอโครงการ โดย ชมรมหมากล้อมครูสังกัด กทม.

14606475_709465495872058_8825066034935516257_n 15241246_10157793272680035_8023632861023069323_n14670727_709465979205343_8810568155217873004_n 14702430_709584542526820_6748102235023865760_n

7. WALK RALLY: เทคนิคการเป็นวิทยากรสอนหมากล้อมมืออาชีพ โดย ทีมวิทยากร จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

img_1391 img_1358 img_1352 img_0941

8. กิจกรรม Go Friendship Match เชื่อมสัมพันธ์

img_1422  img_1459

ในพิธีปิด มีการจัดพิธีน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้จัดงานสมาคมฯ เยาวชน และอาจารย์ และ ผู้ติดตาม

img_1615