ขอเชิญสมัครการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018


โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018
ในวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน BPK Go Championship 2018

ปิดรับสมัครในวันที่ 25 มกราคม 2561

สมัครร่วมการแข่งขันประเภทเดี่ยว
สมัครร่วมการแข่งขันประเภททีม
ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 9 รุ่น ดังนี้

1. บุคคลชาย ระดับมัธยม 19×19 – ระดับ Kyu รับสมัครไม่เกิน 64 คน
2. บุคคลหญิง ระดับมัธยม 19×19 – ระดับ Kyu รับสมัครไม่เกิน 32 คน
3. บุคคลชาย ระดับประถม 19×19 – ระดับ Kyu รับสมัครไม่เกิน 64 คน
4. บุคคลหญิง ระดับประถม 19×19 – ระดับ Kyu รับสมัครไม่เกิน 32 คน
5. ทีมชาย Friendship 9×9 ระดับมัธยม รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม
6. ทีมหญิง Friendship 9×9 ระดับมัธยม รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม
7. ทีมชาย Friendship 9×9 ระดับประถม รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม
8. ทีมหญิง Friendship 9×9 ระดับประถม รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม
9. บุคคล ระดับ Dan ( ไม่เกิน มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า )
** รางวัลสำหรับทุกรุ่นการแข่งขัน
ชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ที่ 3 เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ ที่ 4 เกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัครแข่งรุ่น Dan
– ฝีมือระดับ 1 ดั้ง – 4 ดั้ง
– กำลังศึกษาในระดับ ประถม-มัธยมตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
– หากคู่แข่งเป็นระดับฝีมือที่สูงกว่าจะได้รับหมากต่อ ตามระดับที่พบกัน เช่น
*** 1ดั้ง พบ 4 ดั้ง ฝ่าย 1ดั้ง จะได้รับหมากต่อ 3 เม็ด
*** 1ดั้ง พบ 2 ดั้ง ฝ่าย 1ดั้ง จะได้ถือดำ
*** 1ดั้ง พบ 1 ดั้ง เสี่ยงทายสีหมากตามปกติ

กติกาการแข่งขัน BPK Go Championship 2018

1. การแข่งขันในครั้งนี้ใช้การนับคะแนนแบบญี่ปุ่นและใช้การเสี่ยงทายในการเลือกสีหมาก
โดยฝ่ายที่ทายถูกจะได้สิทธิในการเลือกว่าจะเล่นหมากขาวหรือดำ ( ประเภททีมจะได้สีเดียวกันทั้งหมด )
2. การแข่งขันจะเป็น
– ทีม Friendship 3 คน ทำการแข่งขันด้วยกระดาน 9×9 โดยหมากขาวจะได้แต้มต่อ 3.5 แต้ม (จะต้องชนะ 2 ใน 3)
– บุคคล ทำการแข่งขันด้วยกระดาน 19×19 โดยหมากขาวจะได้แต้มต่อ6.5 แต้ม
*เวลาในการแข่งขันหรือจับเวลาอยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
3. เมื่อผู้เล่นวางเม็ดหมากสัมผัสกระดานที่จุดใดแล้วให้ถือว่าวางที่จุดนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ปล่อยนิ้วที่คีบหมาก
4. หากผู้เข้าแข่งขันพบปัญหาระหว่างการแข่งขันจะต้องยกมือเรียกกรรมการเข้ามาตัดสินทันที หากปล่อยให้ปัญหานั้นล่วงเลยไปแล้วจะไม่สามารถประท้วงย้อนหลังได้
5. เมื่อจบการแข่งขันในแต่ละรอบผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่ยกมือ รอให้กรรมการมาบันทึกผลการแข่งพร้อมทั้งตรวจสอบผลการแข่งขันในแต่ละรอบหากการแข่งขันรอบถัดไปเริ่มขึ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขผลการแข่งในรอบก่อนหน้าได้
6. การแข่งขันมีทั้งหมด 5 รอบ หรือ มากกว่า หากสายไหนได้ผู้ชนะเพียงคนเดียวหรือทีมเดียวแล้วให้ถือว่าการแข่งขันในสายนั้นสิ้นสุดลง
7. ผู้ชนะในแต่ละรอบจะได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อครบรอบการแข่งขันผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะได้อันดับดีที่สุดหากคะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยคะแนน S.O.S. หากยังเท่ากันให้ตัดสินด้วย S.O.S.O.S. หากยังเท่ากันอีกให้ตัดสินที่ Head to Head หากวัดไม่ได้จะตัดสินจากคู่แข่งอันดับดีที่สุดที่สามารถเอาชนะได้
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ ประเภทเดี่ยวบุคคล

08.30 น. – พิธีเปิด
09.00 น. – แข่งขันรอบที่ 1
10.30 น. – แข่งขันรอบที่ 2
11.30 น. – แข่งขันรอบที่ 3
13.00 น. – แข่งขันรอบที่ 4
14.30 น. – แข่งขันรอบที่ 5
16.00 น. – พิธีปิด และมอบรางวัล

ประเภททีม Friendship
08.30 น. – พิธีเปิด
09.30 น. – แข่งขันรอบที่ 1
10.10 น. – แข่งขันรอบที่ 2
10.40 น. – แข่งขันรอบที่ 3
11.40 น. – แข่งขันรอบที่ 4
12.10 น. – แข่งขันรอบที่ 5
13.30 น. – มอบรางวัล รุ่น Friendship
**สำหรับรุ่น Friendship กระดานขนาด 9×9 ขาวแต้มต่อ 3.5
**มีใบประกาศฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
**ชื่อทีมในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องระบุชื่อโรงเรียนสถาบันการศึกษาเท่านั้น**