ขอเชิญนักกีฬาไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ TOKUGAWA MEMORIAL GO CONGRESS IN SHIZUOKA 2018


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ TOKUGAWA MEMORIAL GO CONGRESS IN SHIZUOKA 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่