การแข่งหมากล้อมปฐมวัย และ อบรมหมากล้อมครู โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดงานอบรมหมากล้อมให้กับครูและ การแข่งขันหมากล้อมให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

นางฉวีวรรณ. อุณพงศ์ถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด   ผอ. จิราพร. ปทุมเทวาภิบาล  ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวรายงาน  และผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี. และ. ศึกษานิเทศก์. ปิยะธิดา

 

 

การแข่งขันจัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 7 รุ่น ดั้งนี้ 1.รุ่นsmart-เดี่ยวหญิง 2.รุ่นsmart-เดี่ยวชาย 3.รุ่น smart-ทีม 4.รุ่นsmile-เดี่ยวหญิง 5.รุ่นsmile-เดี่ยวชาย 6.รุ่นsmile-ทีม 7.รุ่นครู
ผลการแข่ง ทั้ง7รุ่น ดังนี้

ในพิธีปิด รองฯ.กิตติเชษฐ์. จารุเกษม. และรองฯ ลักขณา ทวีศักดิ์  ให้เกียรติมอบรางวัล

รุ่นsmart-เดี่ยวหญิง

รุ่นsmart-เดี่ยวหญิง
1โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)
2โรงเรียนไทยนิยมสงเคราห์
3โรงเรียนสามเสนนอก
4โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
5โรงเรียนประชานิเวศน์

รุ่นsmart-เดี่ยวชาย

 

รุ่นsmart-เดี่ยวชาย
1โรงเรียนประชานิเวศน์
2โรงเรียนบางจาก
3โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
4โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
5โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

รุ่น smart-ทีม

รุ่น smart-ทีม
1โรงเรียนวัดดอนเมืองทีม2
2โรงเรียนประชานิเวศน์ทีม2
3โรงเรียนสามเสนนอกทีม1
4โรงเรียนประชานิเวศทีม1
5โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ทีม1
รุ่นsmile-เดี่ยวหญิง

รุ่นsmile-เดี่ยวหญิง
1โรงเรียนวัดหนองจอก
2โรงเรียนมีนบุรี
3โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
4โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
5โรงเรียนวัดนางใน

รุ่นsmile-เดี่ยวชาย

รุ่นsmile-เดี่ยวชาย
1โรงเรียนวัดสระบัว
2โรงเรียนวัดนวลจันทร์
3โรงเรียนวัดท่าข้าม
4โรงเรียนมีนบุรี
5โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

รุ่นsmile-ทีม

รุ่นsmile-ทีม
1โรงเรียนวัดหนองจอกทีม1
2โรงเรียนมีนบุรีทีม1
3โรงเรียนวัดหนองจอกทีม2
4โรงเรียนวัดสระบัวทีม1
5โรงเรียนวัดนวลจันทร์ทีม2

รุ่นครู

รุ่นครู
1บุญล้อม ชัยสงคราม
2ปณิตา คาผาวัน
3กมล สุขไมตรี
4พิมพ์ใจ ตันติวนิช
5ว่าที่ร้อยตรี พรสวรร