การแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship) รอบที่ 4-6


          มูลนิธิ ING CHANG KI ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 (The 4th Annual World Collegiate WEICHI Championship) ณ ห้อง Convention Hall 1-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 256o ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 106 คน จาก 72 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นการแข่งขันในรอบที่ 4-6 โดยจะรู้ผลการแข่งขันในระดับ Division B – E และ Division A จะมีการแข่งขันอีก 2 รอบ ในวันรุ่งขึ้น และจะมีพิธีปิดการแข่งขัน และ มอบรางวัลในเย็นวันที่ 11 กรกฎาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน รอบ 4-6

 

 

 

 

ในตอนเย็นมีงานเลี้ยงนักกีฬา และผู้มีเกียรติ โดยมีบุคคลสำคัญของวงการหมากล้อมได้กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานแข่งขันในครั้งนี้ และมีการมอบของที่ระลึกร่วมกัน

 

บุคคลสำคัญแห่งวงการหมากล้อมชักภาพหมู่ร่วมกัน

 

รศ.ดร. สมภพ  มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวต้อนรับ

 

Mr. Wang Runan ผู้บริหารสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก

 

Mr. Hiroaki Dan ประธานสมาคมหมากล้อมประเทศญี่ปุ่น

 

Mr. Yoo ChangHyuk ประธานสมาคมหมากล้อมประเทศเกาหลี

 

คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

 

 

Mr. Ing Ming-Hao President of International University WEICHI Federation

of Ing Chang-Ki WEIQI Education Foundation กล่าวขอบคุณ